Nätverk och utbildning för dataskyddsombud inom försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande erbjuder Svenska Försäkringsföreningen ett unikt nätverk för dataskyddsombud inom försäkringsbranschen.

Nätverket erbjuder en mötesplats för utbildning, erfarenhetsutbyte och diskussioner gällande juridisk praxis, aktuella frågeställningar och praktisk hantering av dataskyddsregelverket inom den svenska försäkringsbranschen. På nätverksträffarna får du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper med kunniga och erfarna experter inom både dataskydds- och försäkringsområdet.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

Mål

Målet med nätverket är att öka dina kunskaper om regelverk, juridisk praxis och praktisk hantering av dataskyddsfrågor inom den svenska försäkringsbranschen. Detta för att skapa affärsnytta i din egen verksamhet och få verktyg för hur du kan jobba med de nya regelverken.

Målet är att skapa en dynamisk mötesplats med erfarenhetsutbyte, diskussioner, utveckla kompetensen och skapa kontaktytor, som lever över tid.
 

Exempel på innehåll

 • Konsekvensbedömningar i praktiken
 • Hantering och bedömning av personuppgiftsincidenter
 • Governance - hur styrs och organiseras dataskyddsarbetet bäst inom verksamheten och hur ska dataskyddsombudets roll se ut?
 • Riktlinjer och policies inom dataskydd – vilka behöver finnas och hur kan de integreras med andra styrdokument?
 • De registrerades rättigheter – hur ska de bäst hanteras i praktiken? Vilka verktyg finns och fungerar de?
 • Integritetskänslig personuppgiftsbehandling via cookies – strategier för informationsgivning och inhämtande av samtycke
   

Vad får jag som deltagare?

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling

 

Nätverksledare
 

Anna Karin Pettersson

Advokat och partner, Kompass Advokat

Anna Karin arbetar med dataskydds- och personuppgiftsfrågor samt med rådgivning kring företagsvarumärken och andra immateriella tillgångar. Hon har omfattande erfarenhet av att bistå finansiella och andra företag med avancerade dataskyddsrättsliga frågeställningar och har erfarenhet som projektledande jurist inom GDPR-anpassningar och som dataskyddsombud. Anna Karin har även lång erfarenhet av att hjälpa teknik- och forskningsintensiva bolag samt verksamheter med värdefulla varumärken att skydda, utveckla och maximera nyttan av sina immateriella tillgångar. Hon har också sedan tidigare bred erfarenhet av arbete med olika former av kommersiella avtal som licenser, utvecklings- och samarbetsavtal samt av rådgivning inom dataskydd och personuppgiftslagstiftning. 

 

Karin Schurmann

Advokat och partner, Kompass Advokat

Karin Schurmann har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt regelverket kring dataskydd, inklusive informationssäkerhet, och försäkring. Karin har stor erfarenhet av att ge löpande rådgivning kring dataskydd och personuppgifter och har också agerat projektledare vid genomgång av personuppgiftshantering och vid GDPR-implementering hos ett flertal företag. Karin håller regelbundet utbildningar inom t.ex. dataskydd och försäkring. Hon har också erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist med inriktning mot dataskydd och personuppgifter, samt som extern bolagsjurist hos flera försäkringsbolag.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97