Nätverk Djurförsäkring

Ligg steget före - bli en del av vårt unika nätverk för dig som arbetar med djurförsäkringar!

 

Det pågår för närvarande en snabb utveckling inom området för djurförsäkringar och djursjukvård. Nya aktörer, nya samarbetsformer, nya digitala möjligheter och utvecklade värdekedjor är några spännande exempel. Men även nya utmaningar och möjligheter har uppkommit i spåren av pandemin. Nu startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk med fyra träffar under 2021/2022 för dig som arbetar med djurförsäkringar.

Nätverket erbjuder en mötesplats att diskutera aktuella ämnen inom djurförsäkringsområdet under fyra träffar. Du får både fördjupa och bredda dina kunskaper utifrån ett holistiskt perspektiv på hela värdekedjan. Detta sker genom föreläsningar och diskussioner med sakkunniga och erfarna experter inom området. samt grupparbeten.

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
Stockholm

Mål

Målet med nätverket är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner kring framtida utmaningar och möjligheter för aktörer i djurförsäkringsbranschen. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor av nytta i din roll, i dag och i framtiden.

 

Vem passar nätverket för?

Nätverket vänder sig till dig som har en specialist- eller ledarfunktion inom djurförsäkring, t.ex. produktspecialist, skadechefer och produktchefer.

 

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel. 

 • Kundernas förändrade behov
 • Framtida normer i veterinärvården
 • Rollfördelning mellan kund - försäkringsbolag  och veterinärer i framtiden. 
 • Trendspaning 
 • Efter pandemin - vilka förändrade kund- och branchföreteelser blir långvariga
 • Nya djurägare med nya värderingar och beteenden. T.ex. resande - hur påverkas kundernas behov av ett ökat resande med djur.
 •  Vilka nya potentiella tjänster kommer att efterfrågas?
 • Digitaliseringens påverkan/möjligheter på vården och/eller försäkringsbranschen

 

Vad du får som deltagare

 • Vidareutveckling av ett professionellt nätverk & nya kontaktytor i branschen
 • Erfarenhetsutbyte med andra
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Professionell vidareutbildning av ledande experter och branschkunniga
 • Stor möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling

 

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Du får dessutom en unik möjlighet att bygga ett professionellt nätverk med kollegor i försäkringsbranschen som ställs inför liknande frågeställningar som du gör.

 

Nätverksledare

 

Mattias Wallman

Head of Nordics, FirstVet

Mattias Wallman är Nordenchef på FirstVet och ansvarar för bolagets hemmamarknad - den Nordiska marknaden. Mattias har gedigen erfarenhet från försäkringsbranschen, bland annat som chef för privatskador på Moderna och chef för affärsutveckling på Folksam.

 

Gästföreläsare

Under nätverket kommer gästföreläsare att medverka.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98