Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet 2022

Mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkringar

 

Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet är sedan 2014 mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkringar eller på annat sätt har ett arbete där du kommer i kontakt med denna försäkringsprodukt. Seminariet erbjuder en plattform för kompetensutveckling, kunskapsuppdatering och nätverkande.

 

Moderator

Håkan Franzén

Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 

Program

 

09.00–09.10 | Seminariet öppnas

 

09.10–10.20 | Digitala bedrägerier nu och i framtiden

Många är vi som under det senaste halvår har fått SMS med påminnelse om att vi har paket att hämta på utlämningsställe. För att hämta detta paket måste vi först trycka på en länk som skickats med i meddelandet. Vad händer när man trycker på denna länk? Vad händer om vi på uppmaning öppnar upp vårt Bank-ID och slår in vår hemliga sifferkod? Men vilka sorts digitala bedrägerier kan vi räkna med inom en snar framtid?

 

10.20–10.40 | Paus och Nätverkande

 

10.40–11.15 | Digitala varningsgruppen

Digitala Varningsgruppen är en neutral privat-offentlig samverkansgrupp som främjar insamling och delning av varningar kring pågående digitala brott och brottsförsök. Syftet är att snabbt kunna varna den svenska allmänheten på bred front om exempelvis social manipulation, identitetsstölder, kortbedrägerier och spridning av skadlig kod, för att på så sätt minska risken för att fler privatpersoner eller mindre företag drabbas av brott med digital koppling.
Hur ser den digitala varningsgruppen på framtiden.

 

11.15–11.50 | Tullverkets befogenheter 

Tullverket är en statlig organisation som har till uppgift att kontrollera flödet av varor som åker in och ut ur Sverige. Vilka befogenheter har Tullverket i sitt tjänsteutövande? Vilka ökningar ser tullverket har skett under det senaste året?

 

11.50–12.00 | Sammanfattning av förmiddagen

 

12.00–13.00 | Lunch

 

13.00–13.30 | Miljöredogörelse utifrån COP 26 

COP26 avslutades i Glasgow under senhösten 2021. Vad kom fram under FN.s klimatmöte? Var det ett lyckat möte som kommer att föra världen närmare de klimatmål att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius. Hur kommer eventuella beslut att påverka den svenska försäkringsbranschen och finns det något gemensamt europiskt mål vad avser framtida sätt att se på försäkring?

 

13.30–14.00 | Förstudie kring klimatresiliensdeklarationer 

Med anledningen av Klimatförändringar kommer framtida byggnader att behöva stå emot större påverkan av exempelvis extremare väder och höga skillnader vad avser temperaturer. Hur kommer det här att påverka framtida kostnader vid byggandet av nya bostäder? Hur långt har man kommit i förstudien? Och kan man redan nu dra några slutsatser?

 

14.00–14.40 | Översvämningen i Gävleborg - konsekvenser och erfarenheter

Vilka slutsatser drog man i Gävleborg efter den stora översvämningen den 18 augusti? Vad kan vi inom försäkringsbranschen lära sig av erfarenheterna? Hur ser kommunen på framtida bygglov på tomtmark med risk för översvämningar?

 

14.40–15.00 | Paus och Nätverkande

 

15.00–15.35 | Stärkt skydd för hyresgästen

Den 1 januari 2022, inträder en ny lag som ska förstärka bostadsgästens skydd i händelse av ex brand. Men vad gäller vid exempelvis större skadegörelse så som mycket kraftiga sprängningar, som skadar huset så pass mycket, att tvivel på renovering och återinflyttning kan ifrågasättas. Vilka skyldigheter har hyresvärden i detta läge gentemot bostadsgästen? 

 

15.35–15.45 | Sammanfattning av seminariet
 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats publiceras inom kort.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98