Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet 2022

Mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkringar

 

Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet är sedan 2014 mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkringar eller på annat sätt har ett arbete där du kommer i kontakt med denna försäkringsprodukt. Seminariet erbjuder en plattform för kompetensutveckling, kunskapsuppdatering och nätverkande.

 

Moderator

Håkan Franzén

Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 

Program

 

09.00–09.10 | Seminariet öppnas

 

09.10–10.20 | Digitala bedrägerier nu och i framtiden

Många är vi som under det senaste halvår har fått SMS med påminnelse om att vi har paket att hämta på utlämningsställe. För att hämta detta paket måste vi först trycka på en länk som skickats med i meddelandet. Vad händer när man trycker på denna länk? Vad händer om vi på uppmaning öppnar upp vårt Bank-ID och slår in vår hemliga sifferkod? Men vilka sorts digitala bedrägerier kan vi räkna med inom en snar framtid?

Jan Olsson, Polisen, Nationellt It-brottscentrum, Noa

10.20–10.40 | Paus och Nätverkande

 

10.40–11.15 | Digitala varningsgruppen - En motor för att minska digitala brott

Digitala Varningsgruppen är en nyskapad neutral privat-offentlig samverkansgrupp bestående av ca 40 av de största företagen, organisationerna och myndigheterna som jobbar mot, eller påverkas av, digitala brott. Syftet är att genom bland annat Säkerhetskollen snabbt kunna varna den svenska allmänheten på bred front om pågående dataintrång och bedrägerier. På Säkerhetskollen sker också en utveckling med rådgivning för att minska risken för digitala brott i det smarta hemmet och via IoT-produkter.
Hur arbetar den digitala varningsgruppen och hur ser framtiden ut för att arbeta säkrare i det smarta hemmet.

Per Klingvall, Rådgivningschef och ansvarig för Digitala Varningsgruppen vid SSF Stöldskyddsföreningen

 

11.15–11.50 | Bränder i egendom i samband med laddning av elfordon

Bränder i samband med laddning av elbilar kan ställa till med stor skada på egendom. Men var i ligger felet när bränder startar i samband med laddning. Är det handhavandefel eller beror bränder på tekniska problem med själva batteriet?

Christopher Åhs, Affärsutvecklare och Teknisk tränare, YrkeAkademin AB

 

11.50–12.00 | Sammanfattning av förmiddagen

 

12.00–13.00 | Lunch

 

13.00–13.40 | Miljöredogörelse utifrån COP 26 

COP26 avslutades i Glasgow under senhösten 2021. Vad kom fram under FN.s klimatmöte? Var det ett lyckat möte som kommer att föra världen närmare de klimatmål att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius. Hur kommer eventuella beslut att påverka den svenska försäkringsbranschen, taxonomin  och finns det något gemensamt europiskt mål vad avser framtida sätt att se på försäkring?

Philip Thörn, Head Of Sustainability, If

13.40–14.20 | Förstudie kring klimatresiliensdeklarationer 

Med anledningen av Klimatförändringar kommer framtida byggnader att behöva stå emot större påverkan av exempelvis extremare väder och höga skillnader vad avser temperaturer. Hur kommer det här att påverka framtida kostnader vid byggandet av nya bostäder? Hur långt har man kommit i förstudien? Och kan man redan nu dra några slutsatser?

Maya Miltell, Projektledare, RISE

 

14.20–14.45 | Paus och Nätverkande

 

14.45–15.25 | Stärkt skydd för hyresgästen

Den 1 januari 2022, inträder en ny lag som ska förstärka bostadsgästens skydd i händelse av ex brand. Men vad gäller vid exempelvis större skadegörelse så som mycket kraftiga sprängningar, som skadar huset så pass mycket, att tvivel på renovering och återinflyttning kan ifrågasättas. Vilka skyldigheter har hyresvärden i detta läge gentemot bostadsgästen? 

Tove Höckert, Jurist, Sveriges Allmännytta

 

15.25–15.40 | Sammanfattning av seminariet
 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Seminariet kommer att genomföras på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98