Nätverk Personskadeförsäkring

Bli en del av ett unikt nätverk för dig som arbetar med personskadeförsäkringar - och ligg steget före

 

Nätverket erbjuder en gemensam mötesplats att diskutera aktuella och områdesspecifika nyckelfrågor, utmaningar, juridiska aspekter och branschpraxis. På nätverksträffarna får du både fördjupa och bredda dina kunskaper genom föreläsningar och diskussioner med sakkunniga och erfarna experter inom området. Du får dessutom en unik möjlighet att bygga ett professionellt nätverk med kollegor i försäkringsbranschen som ställs inför liknande frågeställningar som du gör. Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas önskemål om innehåll och du har därför goda möjligheter att påverka vilka ämnen ni tar upp på träffarna.

 

För vem är nätverket?

Nätverket vänder sig till dig som har en specialist- eller ledarfunktion inom personskadeförsäkring. Det passar även dig som har arbetat som skadereglerare några år och nu vill utvecklas i din roll med ny spännande kunskap och utökat professionellt nätverk.

 

Mål

Målet med nätverket är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor av nytta i din roll, i dag och i framtiden.

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

  • Framtidens personskadereglering - hur kommer utvecklingen att se ut de kommande åren?
  • Vilka kan bli de stora förändringarna för dig och ditt företag?
  • Vad kännetecknar en god kundupplevelse? hur kan vi utveckla en modern och personlig upplevelse för kunden?

 

Vad får jag som deltagare?

  • Vidareutveckling av ett professionellt nätverk & nya kontaktytor i branschen
  • Erfarenhetsutbyte med andra 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
  • Professionell vidareutbildning av ledande experter och branschkunniga
  • Stor möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
  • Kompetensutveckling

 

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men för att du bäst ska kunna dra nytta av, och även bidra till, nätverket bör du varit verksam i din roll några år.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under nätverket. Detta väljer du i anmälan.

 

Nätverksledare

Träffarna kommer att ledas av olika nätverksledare med olika fokusområden.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98