Djurförsäkringsseminariet 2022

Mötesplatsen för dig som arbetar med djurförsäkringar

 

Djurförsäkringsseminariet är mötesplatsen för dig som som arbetar med djurförsäkringar eller på annat sätt har ett arbete där du kommer i kontakt med denna försäkringsprodukt. Seminariet erbjuder en plattform för kompetensutveckling, kunskapsuppdatering och nätverkande.

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet öppnas

 

09.10 – 10.00 | Problematiken kring djurförsäkring som sakförsäkring

Djur är juridiskt att betrakta som saker, men inte vilka saker som helst. Djurförsäkringsbolagen har i många år försökt parera för svårigheterna att försäkra en levande sak, genom att skapa sakförsäkringar med inslag av personförsäkringsregler. Myndigheterna reagerar på inlåsningseffekter och oskäliga avtalsvillkor. I det här passet dyker vi in i problematiken och kikar på hur vi kan röra oss mot Djurförsäkring 2.0.

Terese Holmquist, jurist och grundare av Djuridik.se

 

10.05 – 10.45 | Pandemins effekt på djurmarknaden

Plötsligt slog pandemin till och världen, inklusive Sverige, gick in i ett tillstånd av isolering, distansarbete och ständiga påminnelser om att hålla avstånd till andra människor. För många blev denna tid av ofrivillig isolering, psykiskt påfrestande med ensamhet och känsla av utanförskap. För att lindra sin ensamhet valde många att skaffa sig ett husdjur. Men var ifrån kom alla dessa nya hundvalpar?  Från 2019 till 2021 ökade i synnerhet valpsmugglingen och då i synnerhet den organiserade delen som är extra hänsynslös mot djuren vad gäller hantering. Vad händer när Tullverket påträffar allt ifrån enstaka djur till större mängder. Vad händer med de omhändertagna djuren, den som smugglar och ev. mottagare samt sjukdomar. Ta del av Tullverkets redogörelse om deras upplevda smugglingen av smådjur. 

Jonas Karlsson, Rättskunning, Rättsavdelningen, Tullverket

 

10.45 – 11.10 | Paus och nätverkade

 

11.10 – 11.50 | Hur långt kan vi vårda våra husdjur?

Hur långt kan vi vårda våra sjuka och skadade djur? Kan man sätta en etisk gräns som inte bör passeras? Ta del av en spännande diskussion som belyser problematiken ur olika etiska och moraliska vinklar. Vad är det goda och vad är det rätta? Vad har vi försäkringsbolag för ansvar vid utformandet av våra försäkringsvillkor?

Sandra Douglas, Country Veterinary Manager, AniCura och Johanna Miemois, Veterinär och verksamhetsutvecklare, AniCura 

 

11.50 – 12.00 | Sammanfattning av förmiddagen

 

12.00 – 13.00 | Lunch

 

13.00 – 13.45 | Framtidsspaning kring husdjur

Om vi tar fram spåkulan och låter oss föras in i framtiden. Hur ser då husdjursmarknaden ut? Kommer det att ske större förflyttningar till andra husdjur, eller kommer hunden och katten även i framtiden vara de djur som har flest ägare? Kommer delningsekonomin även att speglas i ägandet av husdjur? Ta del av hur en möjlig framtid kanske ser ut inom husdjursägandet.

Mattias Wallman, Head Of Nordics, FirstVet.

 

13.45 – 14.30 | Konsumenternas försäkringsbyrå - Vad var återkommande inom djurförsäkring? 

Hur upplevde konsumenternas Försäkringsbyrå åren med Corona? 

Håkan Carlsson, Jurist,  Konsumenternas försäkringsbyrå.

 

14.30 – 14.50 | Paus och nätverkade

 

14.50 – 15.50 | Att bemöta den oresonliga personen

I vårt arbete kan vi ibland möta dem som har svårt att acceptera beslut, lägger fram upprepade och påstridiga frågor och driver sina ärenden på ett sätt som blir ett hinder både för deras ärende och vårt arbete. Dessa personer uppvisar vad vi kallar för ett oresonligt och rättshaveristiskt beteende. Hur ska vi bemöta denna oresonliga person och vilka verktyg bör man använda sig av.

Andreas Wedeen, Leg. Psykolog

 

15.50 – 16.00 | Seminariet avslutas
 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. För dig som väljer att delta fysiskt, kommer seminariet att hållas på Finlandshusets Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm

 

Moderatorer

Annelie Schedwin, Chef affärsstöd, Affärsområde Sällskapsdjur, Agria.  
Patrik Olsson, Affärsområdeschef, Affärsområde Sällskapsdjur, Agria

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98