Sjuk- och olycksfallsförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med sjuk- och olycksfallsförsäkringar - ta del av den senaste utvecklingen inom området

 

Sjuk- och olycksfallsförsäkringsseminariet är mötesplatsen för dig som som arbetar med sjuk- och olycksfallsförsäkringar eller på annat sätt har ett arbete där du kommer i kontakt med denna försäkringsprodukt. Seminariet erbjuder en plattform för kompetensutveckling, kunskapsuppdatering och nätverkande.

 

Program

 

09.00–09.10 | Seminariet öppnas

 

09.10–11.45 | Modern neonatalvård räddar liv

Det föds omkring 7 000 barn för tidigt i Sverige varje år. Utvecklingen inom neonatalvården har tagit enorma kliv sedan mitten på 1970-talet och Sverige är ur många aspekter ett föregångsland inom neonatalvård. Att vården idag är så utvecklad innebär att överlevnaden hos de för tidigt födda barnen har ökat markant. Idag finns det omkring 100 000 för tidigt födda barn mellan 0-18 år i Sverige.  Med föräldrar, syskon och andra nära anhöriga är den grupp som berörs och påverkas av barnets tidiga ankomst en mycket stor grupp. Att vara för tidigt född är den i särklass vanligaste orsaken till att barn vårdas på sjukhus. Så många som 5-6 procent av alla barn som föds i landet är prematurfödda. Vad är riskerna på kort och lång sikt?

Lena Hellström-Westas Professor, överläkare ,Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala  Universitet, Akademiska Barnsjukhuset

11.45–12.00 | Sammanfattning av förmiddagen

 

12.00–13.00 | Lunch

 

13.00–14.15 | Könsdysfori

Könsdysfori är när man känner att kroppen inte stämmer överens med sin könsidentitet och att det innebär ett lidande. Den som har könsdysfori kan få behandling för att må bättre. Det kallas för könsbekräftande behandling. Hur går behandlingen till och vilka resultat och risker ser man av behandlingen och vilken samsjuklighet finns?

Lukas Svärd

14.15–14.30 | Paus och nätverkande

 

14.30–15.45 | Språkstörning hos barn

Många har efterfrågat ännu ett fördjupat pass om språkstörning hos barn. Barn och elever som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själva prata så att andra förstår eller båda delarna. Vad är riskerna för framtida besvär/diagnoser?

Carina Engström, Logoped, Röstkonsulternas logopedmottagningar

15.45–16.00 | Seminariet avslutas - sammanfattning av dagen

 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
Stockholm

 

Moderator

 

Zara Lindberg

Produktansansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar

Zara har arbetat med personförsäkring i 25 år, framför allt med produktutveckling men även försäkringsmedicinsk riskbedömning, digitalisering och utbildning. Zara har varit många år på Trygg-Hansa och innan det Holmia. Idag är hon produktansvarig på Dina Försäkringar. Vikten av att göra personförsäkring relevant och lätt att förstå är det som engagerar henne allra mest. Zara har också uppdrag för Svenska Försäkringsföreningen som lärare och moderator.

 


Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98