IDD - tillämpning i praktiken

Lärdomar hittills och utmaningar framöver

 

Lagen om försäkringsdistribution bygger på ett EU-direktiv, IDD (Insurance Distribution Directive). IDD innehåller en rad utmaningar för försäkringsbranschen, och trots att regelverket redan trätt i kraft finns många olösta frågor för branschen att försöka hantera. Vi går igenom arbetet med försäkringsdistribution utifrån ett mer praktiskt försäkringsbolagsperspektiv och blickar framåt mot vad som behöver hanteras. Under kursen går vi även igenom olika samarbetsmodeller för att sälja försäkringar: via förmedlare samt så kallade specialombud och tipsare.  Vi kommer också att gå igenom vad man konkret behöver göra när man anlitar olika aktörer.

Vi kommer även in på lämplighetsprövning och utbildningskrav för förmedlare och för försäkringsbolagens egen säljkår. Dessutom kommer vi att gå igenom praktiska exempel på vad ett förmedlaravtal behöver innehålla. Vi kommer också in på gränsdragningen mot gruppföreträdare och outsourcingregelverket.
 

Vi kommer att få ta del av branschens perspektiv på IDD både utifrån skadeförsäkring och livförsäkring. Hur har de praktiskt hanterat regelverket? Vilka utmaningar står de inför och hur kunde de gjort annorlunda?
 

Praktisk information 
 

Lokal

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
Stockholm
 

För vem?
 

Kursen vänder sig till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig, distributions- eller complianceansvarig eller VD på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank. Kursen passar också dig som ansvarar för förmedlarsamarbeten och affinity, eller arbetar som COO, säljchef eller motsvarande roller hos förmedlingsföretag.

Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.
 

Innehåll
 

Under kursen kommer ni bland annat gå igenom:

  • Informationskrav och uppföranderegler
  • Tillståndskrav och verksamhetsregler
  • Rådgivning och ersättning
  • Tillsyn, ingripanden och övergångsregler 
  • Olika typer av försäkringsförmedlare
  • Vad ska du tänka på vid anlitandet av en förmedlare?
  • Avgränsning mot outsourcing och gruppföreträdare
  • IDD utifrån ett bolagsperspektiv
    Gästföreläsare: Linda Hellström, Chefsjurist, Handelsbanken Liv

 

Det kommer finnas utrymme för diskussioner, erfarenhetsutbyte och frågor.

 

Kursledare
 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan drygt 10 år  har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och försäkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97