Juridiken kring personskadeförsäkring

Introduktion av Försäkringsavtalslagen med inriktning mot personförsäkringar

 

Kursen ger dig som deltagare en introduktion av Försäkringsavtalslagen (FAL) med inriktning mot de avsnitt som berör personförsäkringar. Kursen varvar teoretisk kunskap med praktiska exempel från domstolar och nämnder. Du får med dig utmärkta baskunskaper i FAL med fokus på relevanta försäkringsavtalsrättsliga frågeställningar för din yrkesroll.

 

Vem passar kursen för?

Arbetar du med personförsäkring i någon form bör du ha kännedom om det som behandlas i denna utbildning. Detta utgör ”spelreglerna” för ditt arbete. Du kanske idag arbetar som personskadereglerare, produktägare, specialist eller i en ledande befattning inom personskadeområdet.  

 

Innehåll

 • Reglerna kring försäkringsbolagets förpliktelser (informationsskyldighet, för- och efterköpsinformation m.m.)
 • Försäkringsbolagets Informationsskyldighet under försäkringstiden  
 • Kontraheringsplikten - vad gäller vid ej fullgod hälsa?
 • Vad gäller när ett ärende ska regleras? Vad händer om försäkringsbolaget inte reglerar i tid? 
 • Upplysningsplikten och konsekvenser om försäkringstagaren lämnar oriktiga uppgifter
 • Förpliktelser försäkringsbolaget respektive försäkringstagaren har
 • Reglerna kring riskbedömning, vid t.ex. information om genetiska information och symtom uppvisade innan försäkringen tecknades
 • Ändring av ersättningsbesked, under vilka förutsättningar?
 • Preskription vid personförsäkring
 • Regler om förmånstagarförordnande
 • Diskriminering och försäkring i personförsäkringssammanhang

 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. 
Kursen genomförs fysiskt på Konferens Sturegatan 15. (Som ligger just på Sturegatan 15, Stockholm)

 

Kursledare


Christina Lamm

Christina Lamm arbetar som försäkringsjurist på Trygg-Hansa med särskild inriktning mot personförsäkringar på villkorsmässig grund. Christina har arbetat med personskador sedan 1999. I arbete som försäkringsjurist ingår rådgivning, villkorsarbete, interna utbildningar samt att företräda försäkringsbolaget i domstolar och ARN. Christina Lamm är en erfaren föredragshållare och har även hållit externa utbildningar bl a i IFUs regi. Christina Lamm är även ordförande i försäkringsjuridiska föreningen (FJF). 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98