Trafikskadereglering utland Grund

 

Obs! Nytt datum: 7 juni

Vem har rätt till ersättning och vilken rätt har den skadelidande? Enligt vilket lands rättssystem ska skaderegleringen ske? Vem ska handlägga ärendet och hur fördelas handläggningen? Hur hanteras återkrav? Vilka underlag krävs för att hantera ett ärende snabbt och korrekt? Vilken roll spelar TFF och övriga byråer i Europa?

Välkommen till grundkursen i skadereglering för trafikskador i utlandet.

 

Innehåll

  • Gränsöverskridande trafikskador - hanteringen och process
  • Skillnaden mellan ett Grönakortärende och ett 4D-ärende
  • Korrespondentens och skaderegleringsrepresentantens roll
  • Stödfunktioner som Trafikförsäkringsföreningen (TFF)
  • Regleringsprocessen
  • Regelverket för skador inträffade i utlandet

 

Upplägg

Kursen blandar teoretiska genomgångar med workshops och diskussioner, för att ytterligare öka den praktiska kunskapen av trafikskadereglering inträffad i utlandet.

 

Efter kursen

Efter kursen ska du känna dig tryggare i regleringen av trafikskador som inträffat i utlandet och därmed även kunna minimera hanteringstiden för dessa ärenden. Kursen syftar även till att stärka nätverkande mellan deltagarna för framtida yrkeskontakter.

 

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som motor- eller personskadereglerare och vill öka din förståelse för regleringsprocessen för trafikskador inträffade i utlandet. Kursen passar även dig som vill få en större förståelse för hur utlandsreglering fungerar i praktiken.

 

Praktisk information.
Kursen genomförs fysiskt på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm. 

 

Kursledare och föreläsare

 

Nina Vikenslätt

Motorskadechef, Van Ameyde Sweden

Nina är speciellt engagerad i utlandsreglering men även olika typer av utbildningsfrågor. Med bakgrund som pedagog har Nina arbetat 15 år med utbildning i skolan. Sedan dess har Nina bytt bransch och utvecklar nu både interna och externa kurser inom försäkringsområdet. Förutom sin roll som motorskadechef på Van Ameyde Sweden arbetar hon även på skandinavisk nivå med varumärkeskampanjer och marknadsföring för företaget samt sitter med i ledningsgruppen.

 

Mark van Gessel

Skaderegleringsspecialist, Van Ameyde Sweden

Mark har arbetat på TFF som skadereglerare sedan 2011 med fokus på utlandsärenden, främst inom sakskadereglering. Utöver skadereglering administrerade Mark även utlandsrelaterade uppgifter inom TFF:s internationella verksamhet.
Numera arbetar Mark som skaderegerlingsspecialist på Van Ameyde, Sweden

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98