Outsourcing i praktiken

Att klassificera, riskbedöma, ingå, anmäla och följa upp uppdragsavtal

 

Solvens II-regelverket ställer omfattande krav på försäkringsföretag som lägger ut delar av sin verksamhet på uppdragstagare. Kursen tar ett praktiskt grepp på hur försäkringsföretag kan gå tillväga för att bl.a. bedöma om en utlagd funktion eller verksamhet ska anses vara väsentlig, hur kraven på avtalsinnehåll kan säkerställas, hur en notifiering till Finansinspektionen om väsentlig outsourcing kan se ut samt hur utlagd verksamhet kan följas upp, dokumenteras och rapporteras internt. Kursen tar också upp hur företaget kan bedöma om outsourcingen omfattas av Eiopas riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer, och hur de ytterligare krav på bl.a. avtalsinnehåll, anmälan till Finansinspektionen och revision som i sådant fall kommer i spel kan hanteras.

Läses med fördel tillsammans med kursen Försäkringsbolagens outsourcing - regler, praxis och molntjänster för en tvådagarskurs.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm
 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är beställaransvarig, avtalsägare, jurist, inköpare, IT-ansvarig eller har en liknande roll. Du ansvarar för eller arbetar med outsourcade tjänster på försäkringsbolag. Kursen passar även dig som arbetar med företagsstyrning, riskkontroll och/eller inom regelefterlevnad/compliance inom försäkringsbranschen eller är försäkringsförmedlare. Om du ansvarar för samarbeten med förmedlare eller gruppföreträdare kommer du också att ha nytta av kursen eftersom den försäkringsadministration som dessa utför ofta faller inom ramen för outsourcing.

 

Förkunskaper

Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta, men för att du ska få bästa behållning av kursen rekommenderar vi att du redan arbetar med outsourcing eller har grundläggande kunskaper i outsourcingregelverken. Du kan även ha deltagit på vår grundläggande kurs Försäkringsbolagens outsourcing - regler, praxis och molntjänster. Har du inte redan gått kursen har du möjlighet att gå den dagen innan och därmed kombinera dessa till en tvådagarskurs inom ämnet outsourcing. Nästa kurstillfälle är dagen innan, alltså 6 september.

Läs mer om tilläggskursen här

 

Utformning

Kursen tar ett praktiskt grepp på hur du kan arbeta för att uppfylla outsourcingkraven i praktiken med fokus på praktiska övningar och gruppdiskussioner där ni tillsammans diskuterar och hittar lösningar på praktiska exempel och case. Du kommer att få ta del av checklistor och/eller mallar som du kan använda för att genomföra analys innan outsourcingavtal ingås, skriva ett outsourcingavtal, notifiera FI om väsentlig utlagd verksamhet, följa upp ett outsourcingavtal och rapportera uppföljningen internt. Under kursen kommer det att finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

 

Innehåll

  • Hur kan en klassificering av ett uppdragsavtal göras (moln/icke moln, väsentligt/icke väsentligt)?
  • Vad ska man tänka på vid avtalsingående?
  • Hur kan kraven på avtalsinnehåll säkerställas?
  • Hur ska företaget anmäla väsentlig outsourcing till Finansinspektionen?
  • ​Hur kan utlagd verksamhet följas upp?
  • Hur bör uppföljningen dokumenteras och rapporteras internt?
  • Hur kan molntjänster hanteras?

 

Kursledare och föreläsare

 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan drygt 10 år  har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och försäkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

 

Kawin Mårtensson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, främst inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med hållbarhetsfrågor, dataskydd, avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Han håller utbildningar främst inom försäkringsrätt, hållbarhet inom finansbranschen och dataskydd, t.ex. hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

Gästföreläsare

Gästföreläsare från försäkringsbranschen kan komma att medverka.

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97