Program Utveckla försäkringsaffären

Program för dig som vill skapa framgångsrik produkt-, tjänste- och affärsutveckling.

 

Att arbeta med utveckling och digitalisering av försäkringsaffären och erbjudanden kräver en förståelse för helheten. Att förstå hur värdeerbjudanden kan utvecklas kopplat till såväl kundbehov som krav från lagstiftning och regelverk är centralt. Samtidigt måste områden kring riskhantering projekt- och förändringsledning kunna hanteras på ett bra sätt.

Programmet består av tre delar och omfattar totalt sju utbildningsdagar.  Efter avslutat program blir du diplomerad produkt-, tjänste- och affärsutvecklare. 

 

 

Innehåll

  • Dagens utmaningar och digitalisering i försäkringsbranschen och hur det påverkar affären, produkterna eller erbjudandet
  • Förändringsledning – den ofta saknade länken vid utveckling
  • Projektledning – från teori till praktik
  • Affärsmodellering och värdeerbjudanden
  • Att framgångsrikt leda och driva processerna framåt

 

 

Programmets delar

Utveckla erbjudande & kundmöte (2 dagar) 

Vi inleder programmet med att gå igenom de intäkts- och kunddrivna utvecklingsmöjligheter som finns inom den digitala utvecklingsarenan. Vad ser vi på horisonten samt vilka är hoten och möjligheterna idag? Metoderna kommer göra skillnad för dig i ditt arbete. 

  

Digitalisera framtidens affär (2 dagar) 

Du får gå igenom hur digitala möjligheter och verktyg kan nyttjas för att accelerera den nuvarande affären. Du lär dig vilka vägval du behöver göra idag, kring teknik, organisation & styrning för att skapa möjligheter för er egen framgång.

 

Realisera den framtida försäkringsaffären (2 dagar)

Här fokuserar vi på att ge dig konkreta verktyg och en metodik för att med precision styra mot vilka delar som behöver förändras, skapa samsyn i organisationen samt planera realiserbara utvecklingsinitiativ. 

 

Uppföljning – Realisera den framtida försäkringsaffären (1 dag)

Uppföljning och tillämpning av förändringsledning i praktiken. Vi tar del av praktiska exempel och konkreta fall.

 

Upplägg

Föreläsningspass med inriktning på teori, kunskap och inspiration blandas med konkreta gruppövningar och tillämpningar av metoderna. Programmet består av tre delar samt ett uppföljningstillfälle och omfattar totalt sju kursdagar.

Vill du läsa någon av delarna av programmet som enskild kurs? Kontakta Stefan Pärsson (se kontaktuppgifter längre ned).

 

 

Vem passar programmet för?

Programmet vänder sig till dig som arbetar med utveckling och förändringsledning i roller som till exempel affärsutvecklare, produktutvecklare, produktägare eller projektledare. Programmet passar även mycket bra för dig som är chef eller ledare, underwriter eller aktuarie.

 

 

Detta får du som deltagare

  • Professionell vidareutbildning
  • Kompetensutveckling
  • Utökat professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar

 

 

Efter programmet

Efter programmet har du fått en ökad förmåga att komma i mål med existerande och framtida förbättrings och utvecklingsarbeten. Du har också under programmet fått praktiskt öva på att framgångsrikt planera, genomföra och följa upp ett utvecklingsarbete i din egen verksamhet. Du ska kunna koppla affärseffekter till tydliga initiativ och insatser och på så sätt bidra till affärsutveckling genom att realisera och utveckla lönsamma produkter och affärer. 

 

 

Diplomering

Efter genomfört program blir du diplomerad produkt- och tjänsteutvecklare i försäkringsbranschen.

 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under programmet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Victory Hotel Konferens
Lilla Nygatan 5 (Gamla stan)
Stockholm

 

Programansvariga

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

Stefan har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där han bland annat haft uppdrag som HR-chef och VD-uppdrag. Stefan har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

 

 

Erik Martin

Director, Cordial

Erik har stor erfarenhet av att rådge företagsledningar kring strategiska frågor, och har deltagit i ett flertal större transformationer inom försäkringsbranschen där utveckling av nya erbjudanden har varit en central komponent. Hans långa erfarenhet kring affärsutveckling ger en god inblick i hur teori och praktik möts i det faktiska förändringsarbetet. Erik arbetar på Cordial som är en ledande managementrådgivare inom affärsutveckling och Business Transformation.

 

 

Gästföreläsare

Vi bjuder även in branschexterna experter inom bland annat affärsutveckling, digitalisering och förändringsledning samt specialister och ledare från försäkringsbranschen, som delar med sig av sin resa och stora kunskap.

 


 

Har du frågor?

Kontakta då kursansvarig Stefan Pärsson på stefan.parsson@forsakringsforeningen.se eller 08-522 789 91.