Personskadeseminariet 2022

Mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar

 

Personskadeseminariet är sedan 1999 mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar och vill uppdatera dig inom med det senaste inom området. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker inom området som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör området personskadeförsäkring. Välkommen till ett seminarium med nätverkande och kompetensutveckling!

 

Program

 

09.00 - 09.10 | Seminariet öppnas av moderatorn

 

09.10 – 10.00 | Post-Covid: Vad vet forskningen i dag?

Det finns inte riktigt ännu någon exakt siffra över hur många som lider av Post-Covid i Sverige. Däremot finns det dock studier från olika länder som visar på att en population av 3–10% med genomgången Covid-infektion, har symtom 12 veckor (eller längre) efter sjukdomsdebut. Besvären kan variera, men en onaturlig trötthet kombinerat med andra kvarstående symtom som fysisk- och kognitiv funktionsnedsättning och minnesproblem. Var står vetenskapen idag och vad är den senaste forskningen kring Post-Covid?

Markus Weis, Överläkare inom intensivvård

10.00 – 10.45 | Hur arbetar Försäkringskassan med Post-Covid-patienter?

Hur arbetar Försäkringskassan förebyggande samt för att begränsa långvarig sjukskrivning. Hur har Covid påverkat deras arbete och har handläggningstider ökat? Hur fungerar omställningsmöten till Arbetsförmedlingen och vilka övriga samarbeten finns med sjukvård, försäkringsbolag och arbetslivsresurs. Hur ser man på Försäkringskassan nya metoder – och arbetssätt inom den närmste framtiden?

Medverkande från Försäkringskassan

10.45 – 11.10 | Paus och nätverkande

 

11.10 – 11.50 | Kan AI ersätta den fysiska läkarbedömningen?

Skulle AI kunna ta över vården? Forskningen om AI i vården är splittrad. Alltmer avancerade it-system utvecklas med inslag av AI. I vården finns olika typer av digitalt baserade stöd vilka främst används för diagnostik. Automatiska EKG-bedömningar har till exempel funnits i flera år — men är AI ett betydande instrument i diagnosticeringen? Finns det inte en risk att den AI baserade bedömningen ger fel diagnos?

 

11.50 – 12.00 | Sammanfattning av förmiddagen

 

 

12.00 – 13.00 | Lunch

 

 

13.00 – 14.00 Aktuella domar och rättsfall

Under denna programpunkt presenterar föreläsaren aktuella rättsfall och domar som avgjorts under året. Vilka rättsfall och domar offentliggörs strax innan seminariet.
 

14.00 – 14.40 | Skadepanorama från Löf

Hur Löf fokuserar på skadeförebyggande arbete, patientsäkerhet samt skadebild på Löf under Covid?

Marita Danielsson, Chefssjuksköterska och Malin Engelheart, Projektsamordnare, Löf

 

14.40 – 15.00 | Paus och nätverkande

 

15.00 – 15.40 | Misslyckade skönhetsingrepp

Under pandemin såg man en ökning av att skönhetsingrepp ökade, både nationellt och internationellt. Kanske beror ökning på att tid nu fanns för åtgärder. Men en annan orsak kan också vara att fler såg sig dagligen i videomöten och upptäckte förändringar man ansåg sig vilja göra. Men alla ingrepp blir inte av det resultat som önskades. 
Hur ser det ut med statistik kring misslyckade ingrepp?
Finns det något ingrepp som är överrepresenterat? 
Vilka krav ställs på utförare av skönhetsoperationer? 

 

15.40 – 15.55 Sammanfattning och avslut av seminariet


 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan.

Lokal för deltagande på plats är:

Finlandshuset Konferens
Snickarbacken 4
111 39 Stockholm

 

Moderator

 

Christina Lamm

Christina Lamm arbetar som försäkringsjurist på Trygg-Hansa med särskild inriktning mot personförsäkringar på villkorsmässig grund. Christina har arbetat med personskador sedan 1999. I arbete som försäkringsjurist ingår rådgivning, villkorsarbete, interna utbildningar samt att företräda försäkringsbolaget i domstolar och ARN. Christina Lamm är en erfaren föredragshållare och har även hållit externa utbildningar bl a i IFUs regi. Christina Lamm är även ordförande i försäkringsjuridiska föreningen (FJF). 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98