Juridikseminariet 2022

Mötesplatsen för dig som arbetar med regelefterlevnad och lagstiftning inom försäkringsbranschen

 

Juridikseminariet har passerat 10 år som mötesplats. Du kan i år välja mellan att delta på plats eller distans. Juridikseminariet är mötesplatsen för dig som arbetar med regelverk och compliance inom försäkringsbranschen och myndigheter med inriktning på försäkringsjuridik. Under en hel dag går vi igenom uppdateringar inom regelverk och utmaningarna som krishanteringar kring covid-19 har inneburit för branschen 2020.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

Program 

 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring
 

09.10–09.50 | Svenska EU-ordförandeskapet våren 2023

Hur kommer det svenska ordförandeskapet i rådet under första halvåret 2023 att se ut?

Louise Petersen, Biträdande enhetschef, Värdepappersmarknadsenheten, Regeringskansliet
 

09.50–10.30 | Vad händer i EU-förhandlingarna av solvens II

EU-kommissionens förslag till ändringar av solvens II-direktivet och IRRD förhandlas nu inom både Rådet och Europaparlamentet. EU-kommissionen har föreslagit att de nya reglerna ska börja gälla 18 månader efter det att Rådet och Europaparlamentet har kommit överens. När de pågående förhandlingar är klara går i nuläget inte att säga. Diskussioner kring hur direktiven kommer att påverka branschen i Sverige är många och branschen vill veta vad som är viktigt för Sverige i förhandlingarna.

Johanna Demander, Deputy Head Of Division for Insurance, Pensions and Agency Governance på Regeringskansliet, Finansdepartementet
 

10.30–10.45 | Paus och nätverkande

 

10.45–11.25 | Kommande regelverk om open insurance

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa har publicerat ett diskussionsunderlag för open insurance, det vill säga delning av data mellan aktörer inom försäkringsbranschen genom ett standardiserat gränssnitt. Det finns behov av att säkerställa rättvis datadelning baserat på lika villkor. Vad ser FI som viktiga frågor inför det fortsatta arbetet på EU-nivå? Finns det några särskilda svenska perspektiv?

Björn Magnusson, Senior finansinspektör, Finansinspektionen
 

11.25–12.00 | Egenhändigt undertecknande av avtal eller digital signering

Många avtal sker idag via digital signering men det är omdiskuterat om det går att göra branschen helt papperslös. Exempelvis krävs enligt lagtexten för förordnande av förmånstagare egenhändigt undertecknat meddelande till bolaget. Vad gäller egentligen enligt regelverket och finns det behov av förändringar?

Carl Johan Rundquist, Senior advisor, Dahlgren & Partners
 

12.00–13.00 | Lunch

 

13.00–13.40 | Hoppgropen, NJA 2021 s. 1050

CS skadade fotleden under ett besök på ett aktivitetscenter tillsammans med sina barn. CS ansåg att aktivitetscentret underlåtit att i tillräcklig grad förhindra risken för skadan. Rättsfrågan i målet var vilka aktsamhetskrav som kan uppställas vid underlåtenhetsansvar, och till detta hörande bevisfrågor. I ett bredare perspektiv aktualiseras frågan om avgörandets prejudikatvärde och särskilt hur det förhåller sig till den s.k. Landskronadomen (NJA 2013 s. 145).

Jakob Andersson, associate, Setterwalls Advokatbyrå

 

13.40–14.20 | Finansinspektionens rekommendationer

Hur ser Finansinspektionen på året som gått med dess turbulens på finansmarknaden? Vilka reglerings- och tillsynsfrågor bedömer FI som viktigast för försäkringssektorn?

Eric Leijonram, Chefsjurist, Finansinspektionen
 

14.20–14.35 | Paus och nätverkande

 

14.35–15.15 | Framtidsfullmakter och tillämpningssvårigheter

Vad är en framtidsfullmakt? Det kommer allt oftare frågor kring hur framtidsfullmakter ska tolkas eller upprättas i förhållande till försäkring. Vilka olika typer av försäkringar kan en framtidsfullmakt omfatta? Vidare behöver fullmakten ens specifikt ange att den omfattar försäkringsfrågor, eller kan den vara generell?

Kawin Mårtensson, Advokat och partner, Kompass Advokat

 

15.15–15.55 | Överlever kontraheringsplikten de nya regleringsinitativen på EU-nivå?

Sedan 2006 får försäkringsföretag i Sverige inte vägra någon att teckna eller förnya en individuell personförsäkring som normalt tillhandahålls av företaget om det inte finns särskilda skäl. Denna lagstadgade kontraheringsplikt kompletteras med frivillig självreglering från Svensk Försäkring. Inom EU pågår för närvarande flera regleringsinitiativ som handlar om en rätt att bli glömd i försäkringssammanhang för tidigare cancerpatienter och som står i konflikt med den svenska kontraheringsplikten.  Dessutom har ett antal EU-länder, bl.a. Frankrike och Belgien redan infört en sådan rättighet.

Marie Hosinsky, ekonom, Svensk Försäkring
 

15.55 – 16.00 | Sammanfattning och avslutning av seminariet

 

Moderator

 

Johan Lundström

Chefsjurist, Svensk Försäkring

Johan arbetar med försäkrings- och tjänstepensionsföretagens regelverk alltsedan 1996; med bakgrund som assessor i Svea hovrätt och efter en tid vid Finansinspektionen började han det året med lagstiftningsarbete på Finansdepartementets försäkringsenhet. Johan stannade på departementet som enhetschef fram till 2007 då han anställdes på branschorganisationen Svensk Försäkring som chefsjurist.    

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97