Grundkurs Pension

För dig som är ny inom pensionsområdet eller vill lära dig mer om pensioner

 

 

Kursen ger dig som vill få en god grundförståelse för pensioner, försäkringar inom pensionsområdet och uttag av pension. Under kursen går ni igenom de olika pensionstyperna, anledningarna till att nya pensionssystem utvecklats, den information och rådgivning som finns för kunderna och vilka försäkringar som är kopplade till pensionsområdet. Du kommer också att få en inblick i regelverk och pensionsmarknaden i stort.

________________________________________

"Svenska Försäkringsföreningens Grundkurs Pension gav en väldigt bra översikt över de olika pensionsavtalen. Jag tyckte att det var ett bra upplägg mellan de två dagarna med bra och kompetenta lärare"

- tidigare deltagare
________________________________________

För vem?

Kursen passar dig som är nyanställd inom pensionsområdet på ett försäkringsbolag eller hos en förmedlare. Den passar även dig som arbetar på angränsande stödfunktioner som IT, ekonomi, HR, administration etc. och som vill ha en grundläggande överblick. Kursen lämpar sig även för dig som arbetar med pension på bank, eller har din huvuduppgift inom skadeförsäkring men som vill ha en grundläggande kunskap om pensioner.

 

Kursinnehåll – dag 1

Inledning

Annika Lindqvist, Svenska Försäkringsföreningen

Vad är pension?

Vad är pension och vilka olika pensioner finns det? Vi går igenom grundläggande begrepp och bakgrund till de olika pensionsavtalen. Varför blir pensionerna allt viktigare? Vem ansvarar för de olika delarna? Hur tjänar man in pension?
Pehr ÖstbergKonsult, Pensionskonsult AB

Vilka försäkringar finns inom pensionsområdet?

Vi går här igenom vilka försäkringar som finns kopplat till pensionen. Vad är exempelvis premiebefrielse och efterlevandeskydd?
Pehr ÖstbergKonsult, Pensionskonsult AB 

Vilka olika förvaltningsformer finns det?

Hur förvaltas pensionen? Vi går här igenom traditionell försäkring, fondförsäkring och andra förvaltningsformer.
Pehr ÖstbergKonsult, Pensionskonsult AB

Allmän pension

Vad ingår i den allmänna pensionen? Vilka olika delar finns? Vad kan jag själv påverka? Hur beräknas den allmänna pensionen?
Pehr ÖstbergKonsult, Pensionskonsult AB

 

Kursinnehåll – dag 2

Tjänstepension

Vad är tjänstepension och vem har det? Vilka är de olika pensionsavtalen? Hur tryggas pensionen? Historik och bakgrund till de olika avtalen. Varför är tjänstepensionen så viktig?
Christine Alsing, Tjänstepensionsspecialist, KPA Pension, tidigare Tjänstepensionsspecialist, Alecta

Pension för privat anställda

Vilka avtal gäller för privata tjänstemän? Vi går igenom grundläggande begrepp som ITP och ITPK. Vad är det för skillnad på ITP1 och ITP2? Hur ser avtalet SAF-LO ut för privatanställda arbetare?
Christine Alsing, Tjänstepensionsspecialist, KPA Pension, tidigare Tjänstepensionsspecialist, Alecta

Pension för kommunalt anställda

Vilka kommunala pensionsavtal finns? Hur ser avtalen ut och varför? Vi går igenom KAP-KL och AKAP-KL.
Christine Alsing, Tjänstepensionsspecialist med utbildningsansvar, KPA Pension

Pension för statligt anställda

Vilket avtal gäller för statligt anställda? Vi går igenom det statliga avtalet PA16.
Mikael Berglund, Pensionsinformatör, Statens Tjänstepensionsverk

Vad gör en rådgivare och förmedlare?

Vad är rådgivarens och förmedlarens roll? Vilka olika tekniker och verktyg används inom rådgivningsområdet?
Lars Fornell, Pensionsspecialist, Fornell Pensionskonsult AB

Hur stor blir pensionen?

Vilka informationsvägar finns det? Verktyg och hjälpmedel som kan användas för att få reda på pensionens storlek.
Maria Eklund, Kommunikationsansvarig, Min Pension i Sverige AB

Sammanfattning

Vilka är de viktigaste områdena och utmaningarna framåt?
Annika Lindqvist, Svenska Försäkringsföreningen

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97