Nätverk CISO/informationssäkerhetsansvarig i försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som arbetar som CISO, informationssäkerhetsansvarig eller med styrning av informationssäkerhetsområdet och dess risker i försäkringsbranschen. Nätverket har fyra träffar under 2022/2023.

Nätverket har inriktningen mot de utmaningar och de olika kraven som ställs. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter inom området. Du har också stor möjlighet att påverka vad som tas upp på träffarna.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

 

Målgrupp

Nätverket vänder sig till dig som arbetar som CISO, informationssäkerhetsansvarig eller arbetar med styrning av informationssäkerhetsområdet och dess risker i en försäkringsverksamhet, tjänstepensionsbolag eller i någon konsultroll.

 

 

Mål

Målet med våra nätverk är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor till nytta i din roll, i dag och i framtiden.  

 

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

 • Trender inom hot från angripare och hur används information om deras metoder i det egna säkerhetsarbetet
 • Regleringar, branschstandard och interna krav på informationssäkerhet och risk
 • Att värdesätta information och tjänster, uppfylla säkerhetskrav och återrapportera kravuppfyllnad
 • Att informera om och besluta om risk i vardagen för alla och strategiskt i ledningen
 • Arbetssätt i förhållande till företagets förmågor att reducera risken med angrepp; att identifiera, skydda, upptäcka, hantera och återhämta

 

 

Vad du får som deltagare

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling
   

 

Nätverksledare

 

Lars Hedensjö

Chief Information Security Officer (CISO) – Euro Accident

Lars har lång erfarenhet från informationssäkerhet och risk i roller som specialist, ansvarig, chef och granskare och har bland annat implementerat ramverk för informationssäkerhet och bedrivit tillsyn inom informationssäkerhetsområdet. Lars har tidigare arbetat hos företag och myndigheter och då både internt och externt arbete inriktat på informationssäkerhet och risk.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91