Digitalisera den framtida affären

Kurs som belyser digitaliseringens möjligheter på teknik, organisation och styrning

 

Att arbeta med utveckling av affären med försäkringar och erbjudande kräver en förståelse för helheten. Att förstå hur värdeerbjudanden kan utvecklas kopplat till såväl kundbehov som krav från lagstiftning och regelverk är centralt. Samtidigt måste områden kring riskhantering och projekt-förändringsledning kunna hanteras på ett bra sätt. 

 

Innehåll

  • Att skapa dataprodukter och bedriva datadriven affärs- och produktutveckling
  • Digitaliseringens konsekvenser för den operativa modellen såväl nya värdeströmmar som organisation
  • Förutsättningar för att implementera modern teknologi såsom blockkedjor och AI/ML
  • Konkreta exempel och tillämpningar av modern teknologi
  • Förmågan att handla och nyttja leverantörer och deras tjänster för att accelerera sin utveckling

 

Upplägg

Föreläsningspass med inriktning på teori, kunskap och inspiration blandas med konkreta gruppövningar och tillämpningar av metoderna.

 

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med utveckling och förändringsledning i roller som till exempel affärsutvecklare, produktutvecklare, produktägare eller projektledare. Kursen passar även mycket bra för dig som är chef eller ledare, underwriter eller aktuarie.

 

Efter kursen

Efter kursen har du fått en ökad förmåga att komma i mål med existerande och framtida förbättrings och utvecklingsarbeten. Du har också under kursen fått praktiskt öva på att framgångsrikt planera, genomföra och följa upp ett utvecklingsarbete i din egen verksamhet. Du ska kunna koppla affärseffekter till tydliga initiativ och insatser och på så sätt bidra till affärsutveckling genom att realisera och utveckla lönsamma produkter och affärer.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm. Detta väljer du i anmälan.

 


 

Program Utveckla försäkringsaffären

Fortsätt att fördjupa dina kunskaper inom framgångsrik affärs-, produkt- och tjänsteutveckling med vårt program Utveckla Försäkringsaffären. Programmet är fördelat på tre delkurser, där bland annat denna kurs ingår.

Läs mer om programmet här

 


 

Kursansvariga

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

Stefan har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där han bland annat haft uppdrag som HR-chef och VD-uppdrag. Stefan har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

 

 

Erik Martin

Director, Cordial

Erik har stor erfarenhet av att rådge företagsledningar kring strategiska frågor, och har deltagit i ett flertal större transformationer inom försäkringsbranschen där utveckling av nya erbjudanden har varit en central komponent. Hans långa erfarenhet kring affärsutveckling ger en god inblick i hur teori och praktik möts i det faktiska förändringsarbetet. Erik arbetar på Cordial som är en ledande managementrådgivare inom affärsutveckling och Business Transformation.

 

 


 

Har du frågor?

Kontakta då kursansvarig Stefan Pärsson på stefan.parsson@forsakringsforeningen.se eller 08-522 789 91.