Internationell utblick för försäkringsbranschen 2022

Internationella risker har aldrig varit så påtagliga men hur påverkar det oss?

 

Ett heldagsseminarium med ett internationellt perspektiv på aktuella frågeställningar, trender och utveckling som påverkar vår egen försäkringsbransch. Missa inte en unik möjligheten att ta del av framstående talare inom försäkring, ekonomi och internationella risker och högaktuella ämnen som kan stödja såväl din verksamhet som affär!

 

Målgrupp​

Seminariet är brett och passar alla som arbetar i försäkringsbranschen och har ett intresse av att lära sig mer om och inspireras av den internationella utvecklingen. Seminariet passar extra bra för dig som arbetar som produktutvecklare, produktägare, underwriter, skadereglerare, CDO, aktuarie eller försäljningschef.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
111 60 Stockholm

 

Program

 

09.00–09.30 | Inledning av moderator – ​Internationella risktrender

Internationella risker har aldrig varit mer påtagliga och branschen har lagt enorma resurser på att hantera pandemins verksamhetsstörningar. Kriget i Ukraina leder till nya utmaningar hos samtliga oavsett bransch.

Carolina Klint, Managing Director, Risk Management Leader Continental Europe, Marsh
 

09.30–10.15 | Tre bolagsperspektiv på den föränderliga omvärlden

Vi får lyssna på en panel med tre bolag som får resonera kring hur de hanterar ESG och vad de tänker framåt. Inflation, ekonomi, logistik, och vilka nya risker som kommer att påverka omvärlden och Sverige.

Talare presenteras inom kort.

 


10.15–10.30 | Paus


 

10.30–11.15 | Geopolitiska risker

Geopolitisk har blivit ett allt viktigare område. Även definitionen av geopolitik är på väg att förändras. Traditionellt har det uttryckt sambandet mellan geografi och politik, och då har frågor om hur olika länder ska kunna säkra sina naturresurser varit viktiga. Olja är ett typiskt exempel på en produkt som har haft stor betydelse för staters politiska överväganden.

Talare presenteras inom kort.
 

11.15 – 12.00 | Insurtech

Vilka plattformar kan försäkringsbranschen integrera i sin verksamhet för att effektivisera kundupplevelsen och förbättra affärsmodellen?

Talare presenteras inom kort.

 


12.00–13.15 | Lunch


 
13.15–13.55 | Vikten av supply chains i oroliga tider

Supply chains blir allt viktigare när man vill ha egen kontroll över sin produktion. Vi får höra detta bolag berätta hur de har integrerat risk med strategi när de stängt sin produktion i utlandet för att flytta hem denna till Sverige.

Talare presenteras inom kort.
 

13.55–14.35 | Hur påverkar krigets sanktioner försäkringsbranschen?

Vad blir den legala aspekten när det råder sanktioner mot samarbetspartners? Utbetalningar kan inte göras då banker inte kan hantera processen. Handel stoppas och konsekvenserna kan bli förödande för verksamheten.

Talare presenteras inom kort.
 


14.35–14.55 | Paus


 
14.55–15.35 | Marin logistik

Hur påverkar händelser i världen företagens möjligheter att skeppa varor och vilka risker har tillkommit? Pandemin försvårade transporter och med kriget som följd så har det inneburit många utmaningar för bland annat marin logistik. Vad får detta för konsekvenser för företagen och slutkunden och hur bedömer man risker och hur kan man försäkra dessa?

Talare presenteras inom kort.
 

15.35–15.50 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

Vad kan vi lära av händelser som skett inom branschen både nationellt och internationellt? Ser vi tecken på stora förändringar framöver?
 

 

Moderator

 

 

Carolina Klint

Managing Director, Risk Management Leader Continental Europe, Marsh

 

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97