Internationell utblick för försäkringsbranschen 2022

Internationella risker har aldrig varit så påtagliga men hur påverkar det oss?

 

Få ett unikt internationellt perspektiv på aktuella trender, utmaningar och frågeställningar som påverkar vår egen försäkringsbransch. Under en hel dag får du ta del av framstående talare inom försäkring, ekonomi och internationella risker - och ställa dina frågor om framtidens försäkringsbransch. Ligg steget före - boka din plats till årets omvärldsbevakningsseminarium.

 

Målgrupp​

Seminariet är brett och passar alla som arbetar i försäkringsbranschen och har ett intresse av att lära sig mer om och inspireras av den internationella utvecklingen. Seminariet passar extra bra för dig som arbetar som produktutvecklare, produktägare, underwriter, skadereglerare, CDO, aktuarie eller försäljningschef.
 

Program

 

09.00–09.30 | Inledning av moderator – ​Internationella risktrender

Internationella risker har aldrig varit mer påtagliga och branschen har lagt enorma resurser på att hantera pandemins verksamhetsstörningar. Kriget i Ukraina leder till nya utmaningar hos samtliga oavsett bransch.

Sarah Dahlqvist, Chief Commercial Manager, Marsh
 

09.30–10.15 | Paneldebatt: Bolagens perspektiv på den föränderliga omvärlden

Lyssna på hur resonerar kring hanteraringen av ESG och hur de tänker framåt. Frågor som inflation, ekonomi, logistik och vilka nya risker som kommer att påverka omvärlden och Sverige kommer också att diskuteras.

Hans Didring, vice VD, Protector Forsikring
Marcus Svedberg, Chefsekonom, Folksam
Sarah Dahlqvist, Chief Commercial Manager, Marsh 

 


10.15–10.30 | Paus


 

 
10.30–11.15 | Internationell ekonomi – en omvärldsprognos

Vad händer internationellt kring ekonomin och hur kan detta påverka försäkringsbranschen? Vilka är de stora utmaningarna? Ränte- och inflationsförväntningarna framöver.

Jonas Söderberg, ekonom, Svensk Försäkring 
 

11.15 – 12.00 | Insurtech & Fintech scenen 2022

Vi påverkas alla av de digitala förändringar som sker i branschen. Vilka aktörer/affärsmodeller ser vi som en följd och hur påverkar de dig som distributör och privatperson?

Johan Lengqvist, Affärsutvecklare, Evident Life
Olof Cristoferson, VD, Fondo

 

12.00–13.15 | Lunch
 

13.15–14.05 | Building increased supply chain resilience on an unstable logistic network

Do rapid changing international risks make companies move their productions closer to home attempting to take charge of the process? Or do we see other moves in the supply chains that we need to consider?
All these changes to improve on resilience at the same time that operational performance of logistic networks and geopolitical situations in Europe and the world keeps throwing up new hurdles to take for all industries. What are the consequences and how do the insurance industry assess risk and insurance premiums?

Björn Hartong, Global Head of RE Marine, Security & Supply Chain, Zurich Insurance

 

14.05–14.45 | Hur påverkar krigets sanktioner försäkringsbranschen?

Vad blir den legala aspekten när det råder sanktioner mot samarbetspartners? Utbetalningar kan inte göras då banker inte kan hantera processen. Handel stoppas och konsekvenserna kan bli förödande för verksamheten.

Anders Leissner, Expert Risk management, Vinge Advokatbyrå  
 


14.45–15.05 | Paus


 

15.05–15.45 | Marin logistik

Hur påverkar händelser i världen företagens möjligheter att skeppa varor och vilka risker har tillkommit? Pandemin försvårade transporter och med kriget som följd så har det inneburit många utmaningar för bland annat marin logistik. Vi får exempel på förändringar som detta bolag har gjort för att minimera nya risker och anpassa affären inför kommande förändringar.

Håkan Nyström, Marine Product Manager, AIG Europe

 

15.45–16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

Vad kan vi lära av händelser som skett inom branschen både nationellt och internationellt? Ser vi tecken på stora förändringar framöver?

 

Moderator

 

Sarah Dahlqvist

Chief Commercial Officer, Marsh Sverige

Sarah arbetar med kundsegmentering, erbjudande och marknad efter att ha ansvarat för affärsområdet Corporate hos Marsh sedan 2019. Sarah har bakgrund av att ha bygga upp och drivit affärsutvecklingsorganisationer, senast  hos PwC i rollen som Head of Commercial, men även inom PostNord, bland annat som Försäljningschef och ansvarig för en enheten Analytics and Insights.  Sarah är Civilekonom och efter avslutade studier vid Internationella ekonomiprogrammet i Uppsala, påbörjade Sarah sin karriär som managementkonsult.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97