Skriva tydliga försäkringstexter

Skapa mervärde för era försäkringskunder och ert företag med tydligare villkor, beslut och andra försäkringstexter!

 

Om ni är tydliga i era texter förstår era kunder hur era försäkringar gäller och varför ni beslutar som ni gör. Det kan förenkla vid skaderegleringen, underlätta kommunikationen med era kunder, minska antalet frågor till kundtjänst och i längden skapa ökad affärsnytta.

Under denna kurs går vi igenom vad som gör texter lättare eller svårare att läsa och ta till sig, med utgångspunkt i försäkringsbranschens olika texter, som villkor, ersättningsbeslut, förköpsinformation och många fler. Du får konkreta tips och verktyg om allt från textens form och disposition till att undvika vanliga fallgropar i ordval och meningsbyggnad. Efter kursen kan du lättare skriva tydliga texter anpassade efter olika målgruppers behov.

 

Vem har nytta av kursen?

Kursen vänder sig till dig som skriver villkorstexter, förköpsinformation eller regleringsbeslut, eller använder dessa texter i ditt arbete. Du kan till exempel vara jurist, produktutvecklare, kommunikatör eller skadereglerare.

 

Kursinnehåll

  • Målgrupper för olika texter – vem ska läsa och vilka kunskaper har de?
  • Innehållet – vad ska finnas med? Hitta balansen mellan vad läsaren vill veta, vad du är skyldig att informera om och hur mycket läsaren egentligen orkar läsa.
  • Så kan du underlätta med disposition, rubriker och textens form.
  • Språkliga tips och verktyg för att göra texten lättare att förstå.

 

Upplägg

Kursen bygger på korta föreläsningspass som varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner kring verkliga exempel från både kursledaren och deltagarna.

 

Övningsuppgift med personlig återkoppling

Under kursen får du med dig en övningsuppgift som du kan välja att göra. Denna ger dig en möjlighet att få personlig återkoppling från kursledaren. Avsätt därför gärna redan i förväg 12 timmar i din kalender efter första kursdagen för att göra denna till dag 2. 

Jobba med egna textexempel under kursen – få praktiska exempel och förslag med dig!

Ta gärna med egna texter och få praktiska exempel och förslag med dig att arbeta vidare på. Det kan vara till exempel villkorstexter, frågor och svar om försäkringsvillkor, förköpsinformation, brev från skadeavdelningen eller andra texter som berör ditt företags kommunikation av produkter eller villkor. Du behöver inte ha skrivit texterna själv. 

Båda dessa har varit mycket uppskattade av tidigare deltagare.

 

Så tycker tidigare deltagare
 

"Jättebra genomförande och upplägg med många exempel och extra bra var alla dom korta
övningsuppgifter som gjordes med täta mellanrum."

 

"Inspirationen smittar lätt av sig och jag vill direkt ta tag i våra villkorstexter
för att göra dem mer lättlästa och tydliga."

 

"Väldigt kunnig, kompetent, pedagogisk och engagerande. Bra att få göra egna övningar. Toppbetyg!"

 


Kursledare


 

Karin Dellby

Språkkonsult och vd på Språkkonsulterna

Karin är examinerad språkkonsult i svenska och vd på Språkkonsulterna. Hon arbetar mycket med försäkringstexter, håller olika kurser om skrivande och projektleder olika språkprojekt. Karin blir särskilt glad om hon får diskutera termer och fackspråk.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Malin Biro

Kommunikatör & projektledare av kursen

malin.biro@forsakringsforeningen.se
08-522 789 94