Trafikskadereglering Utland Grund

 

Vem har rätt till ersättning och vilken rätt har den skadelidande? Enligt vilket lands rättssystem ska skaderegleringen ske? Vem ska handlägga ärendet och hur fördelas handläggningen? Hur hanteras återkrav? Vilka underlag krävs för att hantera ett ärende snabbt och korrekt? Vilken roll spelar TFF och övriga byråer i Europa? Välkommen till grundkursen i skadereglering för trafikskador i utlandet.

 

Innehåll

  • Gränsöverskridande trafikskador - hanteringen och process
  • Skillnaden mellan ett Grönakort-ärende och ett 4D-ärende
  • Korrespondentens och skaderegleringsrepresentantens roll
  • Stödfunktioner som Trafikförsäkringsföreningen (TFF)
  • Regleringsprocessen
  • Regelverket för skador inträffade i utlandet

 

Upplägg

Kursen blandar teoretiska genomgångar med workshops och diskussioner, för att ytterligare öka den praktiska kunskapen av trafikskadereglering inträffad i utlandet.

 

Efter kursen

Efter kursen ska du känna dig tryggare i regleringen av trafikskador som inträffat i utlandet och därmed även kunna minimera hanteringstiden för dessa ärenden. Kursen syftar även till att stärka nätverkande mellan deltagarna för framtida yrkeskontakter.

 

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar som motor- eller personskadereglerare och vill öka din förståelse för regleringsprocessen för trafikskador inträffade i utlandet. Kursen passar även dig som vill få en större förståelse för hur utlandsreglering fungerar i praktiken.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91