Nätverk Egendom och Egendomsförsäkring

Unikt nätverk för dig som arbetar med hemförsäkring, med fokus på egendomsfrågor.

 

Nätverket tar utsikt mot de utmaningar och de olika kraven som ställs på försäkringsbranschen mot privatmarknaden och på dig i din vardag. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter och branschkollegor. Du har också stor möjlighet att påverka vad som tas upp på träffarna och ambitionen är att både fånga upp trender inom försäkring men även utvecklingsområden.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar likt dina egna.

 

 

Vem passar nätverket för?

Nätverket passar dig som idag arbetar som till exempel produktutvecklare, skadeexpert, teamledare, extern kommunikation eller specialist för egendomsförsäkringar.

 

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

  • Världsläget just nu, inflations- och kostnadsökningar i kombination med att antalet försäkringsbedrägerier ökar – hur påverkas försäkringsbranschen? Kan bedrägerier öka vid lågkonjunktur? Har vi tillräckligt med system och verktyg för att upptäcka bedragarna? Är brott mot äldre en ny trend?
  • Digitalisering i allt från kundresor till skadeflöden vad får det för konsekvenser för försäkringsbranschen som är en legalt styrd verksamhet? Vilken kulturförflyttning måste till för att våga ta steget fullt ut?
  • Hur kan vi jobba proaktivt för färre skador och när skadan väl inträffat verka för en hållbar skadereglering? Går det till exempel att skapa fler möjligheter för delreparationer i våtrum? Skulle det vara möjligt att se över branschregler för att säkra korrekt byggda badrum men samtidigt öppna för fler delreparationer? Vilka krav kan/ska försäkringsbranschen ställa på partners?
  • Framtidens resande - hur kommer kundernas resande se ut de kommande åren? På vilket sätt har pandemin påverkat konsumenterna och vad gör en kommande lågkonjunktur med resandet?
  • Aktuella rättsfall – genomgång och diskussioner

 

Mer om nätverket

Läs vår artikel med nätverksledare Jenny Rudslätt här!

 

 

Nätverksledare

 

Jenny Rudslätt

Skadechef Hem & Villa, If Skadeförsäkring

Jenny är jurist och presstalesperson samt sedan fyra år skadechef inom Hem- & Villa på If. Med erfarenhet av produktutveckling, jurist- & styrelseuppdrag besitter Jenny en bred kompetens inom försäkring och har med sitt stora nätverk varit med och drivit samt utmanat branschen med frågor som berör hem- & villa. Jenny brinner för att skapa relationer för att dela med sig av sin egen, och lära sig av andras, erfarenheter och kompetens. En hjärtefråga är hur vi kan förmedla stolthet i det vi levererar inom försäkringsbranschen – för det är trots allt en trygghet vi säljer och ska leva upp till.

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 98