Pensionsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med pension och livförsäkringar

 

Under en heldag kommer du att få möjligheten att lyssna till och diskutera vad som är aktuellt och hur det påverkar både dagens och morgondagens livförsäkrings- och pensionsprodukter. Vi går igenom frågeställningar som hur framtidens liv- och pensionsverksamhet kan komma att se ut och vad framtidens kunder efterfrågar. Till seminariet har vi bjudit in yrkeskunniga talare inom pension, livförsäkring och sparande.

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen.

 

Vem passar seminariet för?

Seminariet vänder sig till dig som jobbar som till exempel produktspecialist eller produktägare, aktuarie, försäljningschef, kapitalförvaltare, specialist, rådgivare, förmedlare inom liv- och pensionsförsäkring. Seminariet passar även dig som också vill veta mer om morgondagens livförsäkringar och pensioner.     
 

Program 

 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Katarina Wiberg, Account Manager, SPP

 

09.10–09.45 | Avtalat och deras roll

Hur ser Avtalat på sin roll bland försäkringsföretagen och företagskunderna? Vad har skett från det att de bildades och vilka strategier har de framåt? Vad är mest aktuellt och vilka frågor är vanligast från kund?

Carl-Magnus Löfström, Enhetschef digitala kanaler, Avtalat

 

09.45–10.20 | Effekterna av ITP-upphandlingen 2023

Den 1 oktober träder det nya ITP-avtalet i kraft. Vad händer rent praktiskt med de val som är gjorda och vad händer med de bolag som inte längre är valbara? I maj presenterade Collectum en rapport om effekterna av upphandlingen som vi får höra mer om.

Pehr Östberg, Chef Partskontakter, Collectum

 


10.20–10.40 | Paus och nätverkande


 

10.40–11.20 | Rättigheter och skyldigheter att arbeta efter 65 års ålder

Enligt LAS har den ställde rätt att behålla sitt arbete ända till månaden denne fyller 69 år enligt paragraf 32a i lagen om anställningsskydd (LAS). Men vilka rättigheter och skyldigheter föreligger egentligen? Vilka möjligheter har arbetsgivaren kring försäkringar för de som väljer att stanna kvar i sin anställning?

Ingvar Backle, Senior Advisor, Svenskt Näringsliv, och Annie Koch, Jurist, FAO
 

11.20–11.55 | Vart är ekonomin på väg?

Vad händer internationellt kring ekonomin och hur kan detta påverka försäkringsbranschen?  Vilka är de stora utmaningarna? Ränte- och inflationsförväntningarna framöver och hur det påverkar den egna plånboken.

Jonas Söderberg, ekonom, Svensk Försäkring

 


11.55–13.00 | Lunch13.00–13.35 | Digitalisera för att attrahera

Pensionsbranschen strävar ständigt efter att utveckla och förenkla sina tjänster och produkter för att attrahera fler försäkrade. Men en målgrupp som är svår att nå är de yngre som har lite intresse av sin pension. Vad kan man göra för att locka dem att vilja lära sig mer om pension och sparande?

Esben Seyffart Sørensen, Developing and Delivering the Digital Transformation in the Insurance Industry, Za Tech


13.35–14.10 | Riskhantering i placeringsverksamheten

Riskhantering och särskilt hur branschen mäter risker i olika investeringar är centralt för konsumentskyddet. Hur bygger försäkringsföretagen sina portföljer? Vilka risker kan man ta för att få avkastning - relativa vs absoluta? Cecilia berättar mer om vilka avvägningar man bör göra gällande riskspridning och skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning. 

Cecilia Sved, AMF Asset Management, AMF

 


14.10–14.30 | Paus och nätverkande


 

14.30–15.05 | Alectas nya förvalsprodukt och tänkbara förändringar i ITP-avtalet

I slutet av mars presenterade Collectum resultatet av ITP-upphandlingen för perioden 2023–2028. Alecta har gjort flera förändringar i sin produkt Alecta Optimal Pension och fick förnyat förtroende som förvalsbolag. Hur ser den nya produkten ut, och vilka andra förändringar har Alecta genomfört på senare tid?

För offentliganställda har den lägsta åldern för tjänstepensionsuttag nyligen höjts till 60 respektive 61, och kortaste uttagstid har i många fall ändrats från 5 till 10 år. De förändringarna gick ganska obemärkt förbi, men vad skulle hända om motsvarande förändringar infördes på den privata arbetsmarknaden och hur skulle det påverka intresset för tex löneväxling?

Staffan Ström, Pensionsekonom, Alecta
 

15.05–15.40 | Uppföljning av premierabatter och införande av tak inom ITP

Taket i ITP1 har inneburit att många företag sett över sina pensionsutfästelser. Detsamma gäller för de arbetsgivare som har tiotaggare med frilagd premie. Har direktpension fått ett uppsving efter förändringar i ITP-avtalet med max avdragsrätt på lön i ITP1? Hur resonerar företagskunderna? Vidare hur går Skandia vidare efter ITP-upphandlingen?

Michael Enberg, Affärsspecialist, Skandia
 

15.40–16.00 | Avslutning och sammanfattning av moderator

 

Moderator

 

Katarina Wiberg

Account Manager, SPP 

Katarina har lång erfarenhet av pensionsfrågor och stor branschkunskap - med drygt 35 i branschen. Hon har arbetat aktivt i olika rådgivande, säljande och ledande roller. En röd tråd i samtliga roller är närheten till kunden - business to business. I sin roll hos SPP arbetar Katarina med affärsledning och strategisk planering men har även utbildningsuppdrag, föreläsningar och brinner för att hjälpa kunden att ta rätt beslut genom tydlig och enkel information.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97