Compliance i försäkringsföretag

– rollen, regelverk, framtid och Solvens II

 

Kursen kommer både att innehålla avsnitt som rör regelefterlevnadsfunktionens roll och arbetsmetodik och avsnitt som rör tillämpning av olika delar av relevanta regelverk.

 

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföretag och andra intresserade.

 

Kursinnehåll
 

Regelefterlevnadsfunktionens roll och arbetsmetodik


Exempel på områden som kommer att behandlas:

  • Regelefterlevnadsfunktionens ansvarområde; vilka avgränsningar är vanliga och rimliga
  • Gränsdragningar mot och samarbete med övriga centrala funktioner
  • Hur försäkringsföretag kan välja att utforma företagsstyrningssystemet och implikationer för regelefterlevnadsfunktionen
  • Regelefterlevnadsfunktionen och styrelsen
  • Bedömning av compliancerisker och planering av arbetet
  • Råd och stöd eller granskning?

 

Tillämpning av regelverk

Fokus kommer att vara på sådana delar av regelverken där det kan antas att det finns särskilda utmaningar för regelefterlevnadsfunktionen - kanske för att reglerna är nya, för att de är svårtolkade eller för att Finansinspektionen signalerat att man ser risker eller problem med tillämpningen.

Följande områden att ingå:

  • försäkringsdistributionsregelverket
  • intressekonfliktshantering
  • uppdragsavtal
  • hantering av avtal med jävskrets.

 

Grupparbete med redovisningar och reflektioner

Dag två avslutas med ett grupparbete där ni får reflektera kring aktuella utmaningar för regelefterlevnadsfunktionen och hur de kan hanteras. Detta presenteras sedan och diskuteras kring. Passet hålls av moderator Malin Björkmo.

 

Kursprogrammet 

Se exempel på program från höstens kurstillfälle 2022 >>

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm

 

Kursledare och moderator


Malin Björkmo

Malin arbetar sedan 2012 som rådgivare i frågor rörande företagsstyrning i finansiella företag, huvudsakligen försäkring. Hon har också uppdrag i ett antal styrelser: Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Euro Accident, Itello och Trygg Stiftelsen, och är vice ordförande i Disciplinnämnden försäkringsdistribution. Malin har tidigare bl.a. varit chef för Försäkring och Fond på Finansinspektionen och kapitalförvaltningschef på Skandia Liv.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97