Gruppförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar

 

Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurist, produktansvarig, försäkringsförmedlare, kundtjänstansvarig eller anställd på marknads- och kommunikationsavdelningen samt beställare. Seminariet lyfter utmaningar och frågeställningar inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Under seminariet ges utrymme för frågor och diskussioner.
 

Program 

 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Stefan Pärsson, VD, Svenska Försäkringsföreningen

 

09.10–09.50 | Lättillgänglig vård genom digitala tjänster

Capio har länge haft målet att göra vården lättillgänglig för så många som möjligt, både på digitala och fysiska mottagningar. Om fler gör sina besök digitalt blir väntetiden till våra fysiska mottagningar kortare och varje patient kan få den hjälp hen behöver, när hen behöver det. Vad ser de för utmaningar och vilka möjligheter finns det framåt?

Britta Wallgren, VD, Capio  

 

09.50–10.30 | Höjd pensionsålder påverkar sjukförsäkringen

Vilka försäkringar efterfrågar den anställde efter 60 års ålder och efter 65 års ålder? Hur ser ersättningen från Försäkringskassan ut och har man samma behov av försäkring efter 65 års ålder? Många bolag ser en utmaning i att ändra avtal och hitta rätt ersättnings- och prismodell. Vidare uppstår diskussioner kring vilka produkter som ska ha höjd pensionsålder i relation till arbetstid efter ordinarie pensionsålder.

Camilla Stege och Josefine Hagmyr, Samverkansansvariga, Försäkringskassan 
 

10.30–10.50 | Paus och nätverkande
 


10.50–11.30 | Var står vi kring privat sjukvårdsförsäkring?

I Sverige finns det ett brett stöd för en offentligfinansierad välfärd. Den skattefinansierade vården/omsorgen står dock inför en rad utmaningar (tex. digitalisering, personalförsörjning, styrning och finansiering). Hur påverkar det de privata lösningarna? Hur kan branschen skapa långsiktigt lönsamma produkter och krävs det tydligare produktinnehåll? Nyttjandegraden av privat sjukvårdsförsäkring har ökat, vilket branschen måste hitta ett sätt att hantera. Kan en väg framåt vara att skapa fler kringtjänster?

Kristina Ström Olsson, Head of Commercial Personal Insurances Sweden och Nordisk hälsostrateg, If Insurance

 

11.30–12.00 | Vad säger regelverket kring hållbarhet?

Många känner till hur hållbarhetsregelverket ser ut inom området för investeringsprodukter, och FI understryker bland annat vikten av att företagen på ett ansvarsfullt sätt integrerar hållbarhet i rådgivningen/lämplighetsbedömningen och informerar kunder om hållbarhet på ett korrekt och rättvisande sätt. Hur ser det ut inom gruppförsäkringsområdet, och för produkter inom sak och liv? Vilka regler finns och vad kan FI förväntas göra inom området?

Kawin Mårtensson, Advokat, Kompass Advokat 
 

12.00–13.00 | Lunch
 

13.00–13.40 | Hållbarhet genom förebyggande hälsovård

Akademikerförsäkring arbetar aktivt mot god hälsa och välbefinnande. Det återspeglas i de hälsoförebyggande tjänster som de erbjuder sina medlemmar i deras fackförbund. Alla yrkesverksamma medlemmar får en hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa. Vilka gruppförsäkringar efterfrågar deras medlemmar och vilka utmaningar ser de?

Cecilia Fochsen, Produktansvarig, Akademikerförsäkring
 

13.40–14.20 | Långsiktig framgång genom hållbara åtgärder

Hållbarhetsarbete går som en röd tråd genom samtliga aspekter i SPP, både miljömässiga, sociala och ekonomiska val ska vara naturliga delar av de försäkringsval som görs. Det är viktigt att vi lever som vi lär, så hur arbetar SPP internt med mångfald, inkludering, arbetsmijö, ledarskap och medarbetarskap? Vidare vilka  förebyggande åtgärder görs mot psykisk och fysisk ohälsa för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara medarbetare och organisation?

Helena Sandin, HR-chef, SPP och Frida Tillberg, People Business Partner, SPP

 

14.20–14.35 | Paus och nätverkande

 

14.35–15.15 | Framtidens skadereglering

  • På vilket sätt kan AI effektivisera skadereglering och medicinska bedömningar inom gruppförsäkring
  • Vilka möjligheter ser Mavera framåt och vad har vi fokus på just nu i utvecklingen
  • Vilka utmaningar finns
  • Vikten av data och hur man struktuerar den
  • Vad gör försäkringsbolag i andra länder, hur långt har Sverige kommit

Fredrik Engman, Produktanalytiker, Mavera    

 

15.15–15.50 | Trender inom medicinsk riskbedömning och prissättning

Om några år kan det vara vanligt att tillhandahålla personlig hälso- och livsstilsdata som samlas in av uppkopplade enheter för att köpa försäkringar, på samma sätt som en medicinsk enkät besvaras idag. Metoderna för insamling, överföring och analys av denna data kommer att standardiseras, och livsstilsdata kommer att användas av livs- och sjukförsäkringsbolag i kombination med medicinsk data för att förbättra förståelsen för de försäkrade riskerna och optimera medicinsk riskbedömning och prissättning.

Jeremy Speed, Head of Europe, ReMark - SCOR Digital solutions

 

15.50 – ca 16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Moderator

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

Stefan har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där han bland annat haft uppdrag som HR-chef och VD-uppdrag. Stefan har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97