Försäkringsbolagens outsourcing - regler, praxis och molntjänster

Styrning och kontroll av uppdragsavtal

 

Sedan 2016 har Solvens II-regelverket tillämpats i försäkringsbranschen med bland annat nya krav på hur försäkringsföretag ska gå tillväga när de lägger ut delar av sin verksamhet på uppdragstagare. Kursen går igenom reglerna, Finansinspektionens praxis och berör också aktuella frågor såsom bedömningen av molntjänster och hantering av outsourcing från ett dataskyddsperspektiv. Vi går även igenom EIOPA:s och EBA:s riktlinjer, inklusive EIOPA:s nya riktlinjer för outsourcing av molntjänster.

Nyhet: Kursen berör de krav som finns i DORA-förordningen som avser leverantörsrisker (IKT-tredjepartsrisker).

Läses med fördel tillsammans med kursen Outsourcing i praktiken för en tvådagarskurs.


 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Hotell Kung Carl
Birger Jarlsgatan 21
111 87 Stockholm


För vem?

Kursen vänder sig till dig som jurist, inköpare, informationssäkerhetsansvarig, riskhanteringsansvarig, IT-ansvarig eller liknande roller som ansvarar för upphandling av konsulter, uppdragstagare och outsourcade tjänster på försäkringsbolag. Kursen passar även dig som arbetar med företagsstyrning, riskkontroll och/eller inom regelefterlevnad/compliance inom försäkringsbranschen eller är försäkringsförmedlare. Om du ansvarar för samarbeten med förmedlare eller gruppföreträdare kommer du också att ha nytta av kursen eftersom den försäkringsadministration som dessa utför ofta faller inom ramen för outsourcing. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Innehåll

 • Vad finns det för regulatoriska begränsningar i möjligheten att ingå uppdragsavtal?
 • Vad menas med uppdrag av väsentlig betydelse?
 • Vad ska man tänka på vid val av uppdragstagare?
 • När ska företaget anmäla outsourcing till Finansinspektionen?
 • ​Finansinspektionens tillsyn och praxis
 • EIOPA:s och EBA:s riktlinjer
 • Uppdragsavtal avseende aktuariefunktionen och andra centrala funktioner
 • Är försäkringsförmedling att betrakta som outsourcing?
 • Hur ska molntjänster bedömas?
 • Hantering av outsourcing från ett dataskyddsperspektiv 
 • DORA-förordningens krav på leverantörsrisker (IKT-tredjepartsrisker)

 

Kursen utgår från praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket ska tillämpas. Du kommer att få ta del av checklistor som du kan använda vid val av uppdragsgivare samt över vad avtalet behöver innehålla. Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.
 

Gå två kursdagar med påbyggnadskursen Outsourcing i praktiken

Du kan nu även välja att kombinera denna kurs med den nya påbyggnadskursen Outsourcing i praktiken för två kursdagar inom ämnet outsourcing. Kursen bygger vidare med fler praktiska grepp på hur du kan arbeta för att uppfylla outsourcingkraven i praktiken. Nästa kurstillfälle är dagen efter, alltså 23 maj.

Läs mer här


 

Så tycker tidigare deltagare

"Superbra kurs! Engagerad och kunnig föreläsare med lysande struktur och upplägg. Fick en väldigt bra överblick, tack!"

 

Kursledare och föreläsare

 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna är specialiserad på regelverket kring företagsstyrning/governance inom finansiell sektor, och är en uppskattad föreläsare och utbildare bland annat på outsourcingområdet. Hon hjälper företag att implementera efterleva outsourcing-, moln- och IKT-riktlinjer från EBA och EIOPA och jobbar med implementeringen av DORA för finansiella företag. Hon arbetar dagligen med olika finansregulatoriska frågor, ofta med anknytning till molntjänster. Hon företräder både reglerade bolag och tjänsteleverantörer, t.ex. fintechbolag. Anna är även specialiserad inom dataskydd/GDPR och är rådgivare till flera finansiella aktörer på det området. Hon har ett stort teknikintresse och arbetade som elektronikingenjör i försvaret innan hon utbildade sig till jurist.

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97