Introduktion till försäkringsbranschen

En unik översikt över produkter och roller i försäkringsvärlden!

 

Svenska Försäkringsföreningens unika introduktionskurs ökar din kunskap och förståelse för försäkringsområdets olika delar. Tillsammans med våra föreläsare, som har mycket stor erfarenhet, kommer du att få en djupare insikt i försäkringsbranschens olika produkter och processer. 


Förutom föreläsningar kommer du även att få möjlighet att nätverka med kollegor från branschen. Som deltagare under de två kursdagarna får du en helhetsbild över flertalet av försäkringsbranschens områden. 

 

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig brett till dig som vill ha en introduktion och som till exempel arbetar inom försäljning, IT, affärs-, verksamhets- eller produktutveckling, marknadsföring/kommunikation, ekonomi, juridik, HR eller andra roller som kommer i kontakt med, eller arbetar direkt med, försäkring på något sätt. Kursen vänder sig även till dig som i dag har en specialistroll eller till dig som vill bredda din kunskap och förståelse för försäkringsområdets delar samt vidga ditt nätverk för vidare utveckling inom försäkringsbranschen.

 

Exempel på innehåll

  • Försäkringars roll i samhället
  • Lagar och regler
  • Kundernas krav och önskemål
  • Introduktion till roller och processer
  • Hur är försäkringar uppbyggda – vad är till exempel aktuariens och underwriterns roll?

 

Efter kursen

Har du fått en ökad förståelse för hur försäkringar är uppbyggda. Vidare har du fått en förståelse för försäkringens roll i samhället och en översikt vilka regler och lagar som styr försäkringsbranschen. Du får också en översiktsbild över roller och processer i försäkringsbranschen


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stina Wärn

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

stina.warn@forsakringsforeningen.se