Reseförsäkringsseminariet 2022

Mötesplatsen för dig som arbetar med reseförsäkringar

 

Reseförsäkringsseminariet är mötesplatsen för dig som som arbetar med reseförsäkring eller på annat sätt har ett arbete där du kommer i kontakt med denna försäkringsprodukt. Seminariet erbjuder en plattform för kompetensutveckling, kunskapsuppdatering och nätverkande.

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Inledning av moderatorer

 

09.10 – 09.50 | Pandemin ur UD:s perspektiv

Datumet är den 14 mars – 2020. Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till ALLA länder med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den osäkra situationen som råder för resande. Hur togs beslutet och vilka reaktioner inkom till UD?

Ulf Samuelsson, Deputy Director, Ministry for Foreign Affairs, Department for Consular Affairs and Civil Law
 

09.50 – 10.20 | Plötsligt blev Arlanda tomt

26 miljoner passagerare reser till respektive från Arlanda per år, drygt 230 000 starter och landningar genomförs per år. Flygplatsen har kapacitet för 80 starter/landningar per timme. Under våren 2020 blev det plötsligt tom och öde på den annars så välbesökta flygplatsen.  Hur lyckades Arlanda ställa om från fyllda- till näst intill ödsliga avgångshallar? Vilka vad dom största utmaningarna och är man nu beredda på en anstormning av nya resenärer som vill återgå till det som en gång ansågs som normalt resande?

Daniel Skoglund, Gruppchef, Tactical planning and support, Stockholm Airports, Swedavia

10.20 – 10.40 | Paus och nätverkande

 

10.40 – 11.20 | Är charterresan på väg tillbaka?

Att själv boka såväl flyg som hotell på resmålet, har under en relativt lång tid varit ett sätt att hålla ner budgeten för resan. Men i spåren av den pandemi som världen nu upplever, finns det en möjlighet att fler nu återgår till den trygga charterresan?

Claes Pellvik, Head of Communication, Ving Spies Tjäreborg

11.20 – 12.00 | Resebolagens trendspaning post-corona

Många av oss känner säkert ett stort behov av att få återgå till det lite mer normala resandet. En weekend till någon stor stad i Europa eller varför inte en länge resa till något exotiskt land långt borta. Men har resenärens tankar kring resandet ändrats i och med pandemin och det konsekvenser som resandet medför på miljön. Har resebolagen märkt att resenärens efterfrågan har förändrats och blivit mer klimatsmart?

Katja Stellmo, Product Manager, Ticket Privatresor AB

12.00 – 13.00 | Lunch

 

13.00 – 13.40 | Sverige som framtidens turistdestination

De internationella turisterna uteblev när pandemin kom och den svenska besöksnäringen har haft det kämpigt med uteblivna intäkter som resultat. Nu när fler restriktioner börjar släppa hoppas besöksnäringen på en rejäl ökning av besökande. Men hur kan Sverige stärkas som populärt besöksmål internationellt? Hur marknadsförs Sverige som besöksmål internationellt?

Åsa Stengel Egrelius, Senior Strategist Public Affairs, Visit Sweden

13.40 – 14.20 | ARN under pandemin

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tittar på ärendena som inkom under pandemin. Vilka trender såg man? Fanns det några ärenden som stack ut?

Martin Elfver, specialist, försäkringsavdelning, ARN
 

14.20 – 14.45 | Paus och nätverkande
 

14.45 – 15.30 | Framtidens turism

Under denna programpunkt får vi veta hur världens turismforskare belyst pandemin och andra samhällsfenomens inverkan på turism och resande. Med avstamp i de trender som föregick pandemin och de effekter som den hade på resandet ges en framåtblick utifrån några olika scenarier. Kan, vill och får vi resa som tidigare? 

Robert Pettersson, turismforskare och verksamhetsledare ETOUR Research Centre15.30 – 15.45 | Seminariet avslutas - sammanfattning av dagen

 

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan.
Seminariet genomförs på City Konferens, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm 

Moderatorer

 

 

 

Gabriella Hallberg

Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå

 

 

 

 

Marie Spångberg

Svenska försäkringsförmedlares förening
Swedish Insurance Brokers Association

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98