Pensionsseminariet 2022

Mötesplatsen för dig som arbetar med pension och livförsäkringar

 

Under en heldag kommer du att få möjligheten att lyssna till och diskutera vad som är aktuellt och hur det påverkar både dagens och morgondagens livförsäkrings- och pensionsprodukter. Vi går igenom frågeställningar som hur framtidens liv- och pensionsverksamhet kan komma att se ut och vad framtidens kunder efterfrågar. Till seminariet har vi bjudit in yrkeskunniga talare inom pension, livförsäkring och sparande.

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen.

 

Vem passar seminariet för?

Seminariet vänder sig till dig som jobbar som till exempel produktspecialist eller produktägare, aktuarie, försäljningschef, kapitalförvaltare, specialist, rådgivare, förmedlare inom liv- och pensionsförsäkring. Seminariet passar även dig som också vill veta mer om morgondagens livförsäkringar och pensioner.     
 

Program 

09.00–09.15 | Inledning av moderator

Katarina Wiberg, Account Manager, SPP

 

09.15–10.10 | Vad är egentligen arbetsgivare och medarbetare beredda att betala för?

Trots högre avgifter så har många förmedlare och försäkringsgivare väldigt hög kundnöjdhet. Kostnader är en sida av myntet men värdeskapandet som effektiv administration och att tillmötesgå individens behov en annan. Hur kan branschen praktiskt möte upp dessa behov? Vad påverkar valet av försäkringsgivare och vilken betydelse har egentligen låga avgifter? Branschen och kunden gynnas av konkurrenskraftiga prissättningar som fler aktörer bidrar till men hur kan de mindre bolagen lyftas fram?

Gunilla Svanberg, Senior Consultant Compensation & Benefits, Palmgren & Bähr

Fredrik Holmqvist, Sales Manager Large corporations, Säkra Health & Benefit 

 

10.10–10.25 | Paus och nätverkande

 

10.25–11.05 | Vilka försäkringsfällor bör bolagen se upp för?

Branschen riskerar tappa kompetens och det är många villkor och pensionslöften som missas då det råder okunskap kring dessa. Direktförsäkringar och utfästelser som inte betalas ut då varken den försäkrade eller arbetsgivaren har kännedom eller kunskap kring dessa har ställt till det för vissa bolag. Hur kan branschen säkerställa kompetens och uppmärksamma ”red flags” för att undvika att dessa misstag sker?

Hans Eklund, tidigare Pensionskonsult, PRI

 

11.05–12.00 | Uttagsplanering av pension och effekter av tidig pensionering

Vilken hjälp finns idag för att planera sitt pensionsuttag? Det går att köpa rådgivning vilket kan vara värdefullt för att se effekterna tidiga uttag kan ha enligt inkomstskattelagen. Till exempel kan uttag av allmän pension påbörjas och stoppas, men inte tjänstepension. Hur påverkar detta den försäkrade och vad gör branschen för att införa förbättringar kring uttagsplanering och möjligheter att ändra påbörjade utbetalningar

Kristina Kamp, pensionsekonom, Min Pension

Dan Wallberg, pensionsexpert, PTK

 

12.00–13.00 | Lunch

 

13.00–14.00 | Hur påverkar omvärlden pensionen?

 

Finansmarknaden är återigen turbulent som svar på omvärlden och den oro som pågår. Hur skapar man avkastning utifrån de etiska val och hållbarhetskrav man vill efterfölja? Vilka portföljförändringar gör bolagen utifrån den skakiga finansmarknaden 2022 och kommer traditionell förvaltning att få en ökad efterfrågan? Den höga inflationen påverkar pensionskapitalet och vad händer med den frilagda premien och premierabatter?

Lars-Göran Orrevall, chef kapitalförvaltning, Skandia

Fredrik Palm, produktchef, Alecta
 

14.00–14.40 | Arbetsgivarens ansvar gällande rådgivning och pensionspolicy

Vilket ansvar har arbetsgivaren vad gäller rådgivning som den anställde får av till exempel en förmedlare? En rådgivning ser ofta till helheten inklusive privatekonomin. Vad gäller vid bristfällig rådgivning kring privata placeringar och vem faller ansvaret på? Har arbetsgivaren även ett ansvar när även ett ansvar när det gäller att hålla sin pensionspolicy uppdaterad för att skydda de anställdas pensioner?

Kawin Mårtensson, Advokat och partner, Kompass Advokat

 

14.40–15.00 | Paus och nätverkande

 

15.00–15.40 | Uppdatering av pensionspolicy - ett arbetsgivaransvar eller inte?

Hur håller man en pensionspolicy bäst uppdaterad efter förändringar på marknaden? Många ser tex sin frilagda premie krympa mer och mer och för många skulle en premietrappa gynna den anställde och säkerställa en pension som avtalet var tänkt när det togs fram.
Vilket ansvar har arbetsgivaren för att trygga den anställdes pension och kan det bli aktuellt att kompensera tiotaggare som plötsligt står med 0 kronor i frilagd premie? En ändring i policyn får många påföljder som att räkna fram en lämplig premie, vidare att skriva om anställningsavtal så de matchar den nya policyn. Vilken hjälp kan branschen erbjuda kunden?

Henrik Höök, Pensionskonsult, SPP Konsult AB

 

15.40–15.50 | Avslutning och sammanfattning av moderator

Trendspaning framåt i pensionsbranschen. Vad ser vi i horisonten 2023?

 

Moderator

 

 

Katarina Wiberg

Account Manager, SPP 

Katarina har lång erfarenhet av pensionsfrågor och stor branschkunskap - med drygt 35 i branschen. Hon har arbetat aktivt i olika rådgivande, säljande och ledande roller. En röd tråd i samtliga roller är närheten till kunden - business to business. I sin roll hos SPP arbetar Katarina med affärsledning och strategisk planering men har även utbildningsuppdrag, föreläsningar och brinner för att hjälpa kunden att ta rätt beslut genom tydlig och enkel information.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97