Seminarium Hem-, villa- & fritidshusförsäkring 2023

Mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkringar

 

Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet är sedan 2014 mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkringar eller på annat sätt har ett arbete där du kommer i kontakt med denna försäkringsprodukt. Seminariet erbjuder en plattform för kompetensutveckling, kunskapsuppdatering och nätverkande.

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet öppnas av moderator

 

09.10 – 10.30 | Termiska rusningen – våldsam brand i Lithium Ion-batterier

Termiska rusningen är en kemisk process som inte går att häva, med en våldsam brand som följd. Det är vad ett modernt Lithium Ion-batteri kan råka ut för vid hårda stötar eller yttre värmepåverkan. Vilka risker finns det med dagens batterier, som finns i såväl mobiler, solcellsbatterier och el-bilar. Hur farligt är detta? Finns det laddningstillfällen då risken är större för denna Termiska rusning?

Tommy Carnebo, Risk Management Specialist, Dafo Vehicle Fire Protection AB

 

10.30 – 10.50 | Paus och nätverkande

 

10.50 – 11.45 | Brandrisk i solpaneler

En internationell studie visar att felaktig installation av solceller ofta var orsaken till att det uppstått en brand i en solcellsanläggning. Men även bristfälligt underhåll kan ge ökad risk för brand. Vilka lagar och regler krävs för att få installera en solcellsanläggning och få den godkänd för drift?

Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket

 

12.00 – 13.00 | Lunch och nätverkande

 

13.00 – 13.40 | Vem kan man lita på? Bedrägerier med hjälp av ny teknik spås öka

Sommaren 2021 blev en av Sveriges största livsmedelskedjor utsatta för en omfattande IT-attack som tvingade i princip samtliga 800 butiker att stänga. Men AI-klonade röster kommer bli ett väldigt stort problem framöver och det ställer stora krav på oss användare och konsumenter samt på operatörer och andra tillverkare. Begreppet ”Deep fake”, som innebär att både röst och bild kopieras och används för att begå bedrägeribrott spås bli allt vanligare. Redan idag finns enkla programvaror som möjliggör detta. Går det att förebygga? Hur varnar vi för denna typ av brott när till exempel den du litar på mest i hela världen visar sig vara någon helt annan som kopierat röst och bild?

Jan Olsson, Ntionellet It-brottscentrum (SC3) på Nationella Operativa Avdelningen (Noa)

 

13.40 – 14.20 | Dubbelsidig digital identifiering

Det ringer på din telefon och i andra ändan möts du av en trevlig röst som uppger att personen ringer från din bank. Du begär att denna trevliga person identifierar sig digitalt, likväl som banken ber dig att göra det samma. Är detta bara en utopi, eller finns tekniken, som kallas säkra samtal, redan idag och är detta ett steg närmare att försvåra brottslighet från de internationella ligorna som har specialiserat sig på bedrägeri?

Lisa Hasselgren, VD, Securifid

 

14.20 – 14.40 | Paus och nätverkande

 

14.40 – 15.50 | Skyfall – det nya normala?

De senaste åren har Sverige drabbats av en rad skyfall. Det skapar en mängd olika frågor. Går det att prognosera skyfall bättre, dvs var och när det kommer? Var ligger egentligen ansvaret? Hur förberedda är kommunerna och hur ser planeringsarbetet för framtidens skyfall ut? Vilka förebyggande insatser görs? Hur hantera intressekonflikter.

Henrik Bodin-Sköld, miljökonsult, Sweco

 

15.50 – 16.00 | Seminariet avslutas

 

 

Moderator

Håkan Franzén

Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91