Gruppförsäkringsseminariet | Svenska Försäkringsföreningen

Gruppförsäkringsseminariet

Ett seminarium för alla som arbetar med gruppförsäkring!


Ett seminarium för alla som arbetar med gruppförsäkring - jurister, produktansvariga, kundtjänstansvariga, marknadsavdelning, förmedlare m.fl!

Seminariet syftar till att lyfta praktiska frågor inom gruppförsäkring och få dem belysta ur olika synvinklar. Utöver gruppspecifika frågor som preskription i gruppsammanhang och reservationsanslutning kommer vi att ha ett konsumentperspektiv samt utblick mot kommande EU-dataskyddsförordning. Under dagen kommer vi även att diskutera skillnaden mellan begreppen gruppföreträdare och förmedlare. Seminarieformen innebär att vi kommer att ge så stort utrymme som möjligt för frågor och diskussion.


Program

09:00 -09-10

Inledning av moderator 

Bo-Göran Jansson, försäkringsjurist, tidigare Skandia
 

09.10 - 09.50

Preskription i gruppsammanhang

Vi reder ut numera och tidigare gällande preskriptionsregler samt ger exempel på rättsfall.
Anna Lööv, advokat, Kompass Advokat AB
 

09.50 - 10.20

Reservationsanslutning i gruppsammanhang

Hur kan reservationsanslutning gå till i praktiken med de legala kraven för sådan anslutning uppfyllda?
Cajsa Eylis, försäkringsförmedlare Grupp & Hälsa, Max Matthiessen AB
 

10.20 - 11.00

Fortsättningsförsäkring – vad gäller egentligen?

I praktiken dyker detaljfrågor ofta upp om rätten till fortsättningsförsäkring. Frågorna kan gälla t.ex. vad ett ”likvärdigt skydd” innebär och vilka undantag som finns från rätten till sådan försäkring (se 19 kap. 15 – 16 §§ FAL). Med utgångspunkt från lagtext och förarbeten kommer vi genom en paneldiskussion att försöka tränga närmare in i frågor om vad som egentligen kan gälla och var olika gränser kan gå.  
Åsa Petersson Bergsten, chef affärsjuridik, Bliwa 
Viveka Classon, senior advisor, Kompass Advokat AB 
Jörgen Örnebrand, produktchef, Euro Accident
Göran Engström, marknadschef, Nordeuropa Försäkring AB

Presenterar programpunkten gör moderator Bo-Göran Jansson, försäkringsjurist, tidigare Skandia.


11.00 – 11.20

Paus11.20 - 12.20

Gruppförsäkring och konsumenterna                      
                      

11.20 - 11.50

Konsumenternas försäkringsbyrå

Vilka frågor och problem gällande gruppförsäkringar kommer till Konsumenternas Försäkringsbyrå? Vilka trender ser de?
Christina Meder, jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå

                      
11.50 - 12.20

Konsumentverket

Varje år får Konsumentverket in tusentals anmälningar från konsumenter som tycker att företag begår fel i sin marknadsföring eller har felaktiga avtalsvillkor. Vilka erfarenheter har Konsumentverket av gruppförsäkring och vilka synpunkter får de in från konsumenterna?
Joel Westerlund, jurist, Konsumentverket


12.20 – 13.20

Lunch 13.20 - 14.00

PUL

Kommande EU-dataskyddsförordning kan komma att påverka gruppförsäkring.  Information ges om innehållet i förslaget och dess eventuella påverkan på den praktiska hanteringen av gruppförsäkring i dess olika former, såväl obligatorisk som frivillig sådan.
Kerstin Osterman, bolagsjurist, Folksam


14.00 – 14.20

Paus14.20 - 15.00

När är en gruppföreträdare också en förmedlare?

Om en gruppförsäkring tecknas via en gruppföreträdare, är gruppföreträdaren då även en förmedlare? Vi reder ut de olika begreppen och försöker besvara frågan vad en gruppföreträdare kan göra utan att gå över gränsen och bli förmedlare.
Magnus Dahlgren, advokat, Dahlgren och Partners
 

15.00 - 15.15

Avslutning av moderator  

Bo-Göran Jansson, försäkringsjurist, tidigare Skandia 
 

Välkommen!