Reseförsäkringsseminariet

Hur kan vi trygga det moderna resandet?


Allt fler bosatta i Sverige reser utomlands. Resorna blir längre i både distans och över tid.
Det backpackas och det hyrs boende utomlands över längre tider, t ex av pensionärer.

Svenskar har i regel ett gott försäkringsskydd vid utlandsresa. Dels finns ett reseskydd i alla hemförsäkringar, vilket ca 97 % av hushållen har. Dels tecknas separata reseförsäkringar, framför allt utifrån specifika ändamål. Och slutligen finns ett försäkringsskydd ibland om en resa är köpt via ett bank- eller kreditkort.  Hur många reseförsäkringar behöver man egentligen och vilken av alla dessa ska användas om olyckan är framme?

Vad få känner till är att själva flygningen i sig själv utgör en påfrestning på kroppen bland annat genom nedsatt kabintryck, minskad syretillförsel, torr kabinluft. Ta del av aktuell flygmedicin och dess påverkan beroende på diagnos.

Seminariet kommer även att belysa hur svenska myndigheter samordnar och agerar vid en större och oförutsedd händelse utomlands. 

 

Program


09:00 – 09:10

Moderatorer hälsar välkommen och inleder dagens seminarium

Gabriella Hallberg, Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå
Staffan Moberg, Jurist/Senior Legal Advisor, Svensk Försäkring


09:10 – 09:55

Resandets utveckling och arrangörens ansvar

Den första svenska charterresan med flyg genomfördes 1955 till Mallorca med Nyman & Schultz. Det har hänt en del sedan dess både sett till hur vi svenskar reser och det konsumentskydd för paketresor som vuxit fram. Nu väntar också ny gemensam EU-lagstiftning runt hörnet som ska träda i kraft 2018. 
Anna Lennhammer, Generalsekreterare, Svenska Resebyråföreningen


09:55 – 10:25 

Hur påverkar de förändrade resemönstren försäkringsbolagen?

Charlotte Bjerregaard, Commercial Director Travel, SOS International


10:25 – 10:45 

Paus10:45 – 11:15  

Flygmedicin

Hur kan en underliggande sjukdom påverkas av en flygresa?
Sven Adamsen, Medical Doctor, SOS International


11:15 – 12:00  

Utmaningar i det moderna resandet

Erfarenheter från Utrikesdepartementet. 
Åsa Hindenborg, Departementssekreterare, Utrikesdepartementet
Anita Lundquist, Kansliråd, Utrikesdepartementet


12:00 – 13:00 

Lunch13:00 – 13:45 

Paneldiskussion

Vilket ansvar föreligger när man bokar resa?  Vem har informationsansvar, när den resande har en underliggande sjukdom? Hur kan vi förbättra oss att informera resenären? 
Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert,Trygg Hansa
Anna Lennhammer, Generalsekreterare, Svenska Resebyråförening
Hanna Åsberg, Läkare och Styrelseordförande, Svensk förening för allmänmedicin 
Monica Ulfhielm, Ordförande, SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 


13:45 – 14:30 

Hur fungerar en larmcentral i samband med katastrof?

En beskrivning av hur arbetet på en larmcentral går till. Vid stora händelser som attacken i Bryssel sände Falck ner ett team för att upprätta ett temporärt kontor på plats. Ta del av ett spännande föredrag om Falcks arbete i krissituationer. Få kunskap om hur de anordnar hemtransport med ambulansflyg till hur de hanterar dödsfall som inträffat under resor. 
Marie Spångberg, Operations Specialist, Falck Global Assistance AB


14:30 – 14:50 

Paus14:50 – 15:20 

Stöd och information till drabbade och närstående - vid en katastrof utomlands

Hur samordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap de insatser som krävs från samhällets sida, i händelser av större katastrofer utomlands? Vilka slutsatser har MSB dragit utifrån de katastrofövningar som genomförts under senare år? 
Alejandra Andersson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


15:20  – 15:50 

De flesta av oss är dubbelförsäkrade, vilken försäkring ska användas?

Vad gäller när det flesta resenärer har mer än en försäkring? Vilken försäkring ska stå för vilken kostnad? Kortföretaget som man betalat resan med, resebyråns tilläggsförsäkring alternativt hemförsäkringens resetillägg? Har resenären en allt för stor tilltro till betalkortets försäkring? Är det värt att teckna resebyråns specifika reseförsäkring? Eller kan vi känna oss trygga med hemförsäkringens skydd?
Camilla Tellås, Jurist, Konsumentverket
Peter Stark, Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå


15:50 – 16:00 

Avslutning och sammanfattning

Gabriella Hallberg, Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå
Staffan Moberg, Jurist/Senior Legal Advisor, Svensk Försäkring