Grundkurs skadeförsäkring - privat och företag

För dig som är ny inom försäkringsområdet och vill lära dig mer om skadeförsäkringsmarknaden!

 

Kursen syftar till att ge en god förståelse för skadeförsäkring, främst produktkännedom. Vi beskriver också delprocesserna såsom produktutveckling, värdering av risk, marknadsföring, försäljning, skadereglering, återförsäkring mm. Du kommer också att få en inblick i aktuell lagstiftning och skadeförsäkringsmarknaden i stort.

Målgrupp

Kursen passar dig som är nyanställd inom skadeförsäkring på ett försäkringsbolag eller hos en förmedlare. Den passar även dig som arbetar på angränsande stödfunktioner som IT, ekonomi, HR, reception etc. och som vill ha en grundläggande orientering över hela skadeförsäkringsområdet. Kursen lämpar sig även för dig som arbetar med försäkring på bank, eller har din huvuduppgift inom livförsäkring men som också vill ha en grundläggande kunskap om skadeförsäkring.


Kursinnehåll

Dag I: 7 mars


09.00-10.00

Sjuk och olycksfallsförsäkring

Ta del av Zara Lindbergs mångåriga erfarenhet kring personförsäkringar gällande produktinnehåll, riskbedömning, skadefall, kundernas förväntan m.m.. 
Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkring


10.00 – 10.15 Paus10.15 – 11.00

Sjuk och olycksfall forts.


11.00 – 12.00

Motorfordonsförsäkring

Lagar och förordningar, aktörer, produkter, villkor, kundgrupper, skadeorsaker, skadefall m.m.
Per Kassmyr, Senior Advisor, Motor Insurance


12.00 – 13.00 Lunch13.00 – 14.00

Skadeförsäkring

Programpunkten ger dig en allmän orientering om skadeförsäkringens aktörer och branschorganisationer. Du får även en inblick i nämnder, myndigheter och lagar med koppling till skadeförsäkring, t.ex. försäkringsrörelselagen, försäkringsavtalslagen, försäkringsförmedlarlagen och personuppgiftslagen. 
Mats Galvenius, Vice VD, Svensk Försäkring och VD, Larmtjänst 


14.00 - 14.15 Paus14.15 – 15.00

Skadeförsäkring forts.


 


Dag II: 5 april09.00 – 10.00

Hem, villa och fritidshusförsäkring

Produkter, villkor, skadeorsaker, skadevärderingsregler och diskussion runt verkliga skadefall 
Håkan Franzén, Expert inom hem-/villa-/fritidshusförsäkring, Trygg-Hansa


10.00 – 10.15 Paus1015 – 1100

Hem, villa och fritidshusförsäkring forts.


11.00 – 12.00

Konsumenternars Försäkringsbyrå

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner skaffa sig objektiv fakta och få vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet. Ta del av Konsumenternas arbete och hur de hanterar inkomna ärenden.  
Anna-Karin Baltzari Danfors, Chef Konsumenternas Försäkringsbyrå


12.00 – 13.00 Lunch13.00 – 14.00

Företagsförsäkring

Företagsförsäkring Sak/Egendom – En genomgång av grunderna i företagsförsäkring i kombination med verkliga skadefall.
Fredrik Eriksson, Cert CILA, storskadeansvarig, Gjensidige
Jan Järnstad, Senior Projektledare Stora Skador/Verksamhetsutvecklare, Gjensidige


14.00 – 14.15 Paus14.15 – 14.50

Företagsförsäkring forts
 

14.50-15.00

Avslutning 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98