Skriva tydliga villkor

– verktyg för begriplighet


Utifrån praktiska övningar och exempel får du verktyg för att skriva tydliga försäkringsvillkor som är begripliga för försäkringstagaren. Kursen vänder sig till dig som arbetar med villkorstexter eller har kontakt med försäkringstagare på olika sätt – du kan till exempel vara jurist, produktutvecklare, kommunikatör eller skadereglerare. 

 

Fullständigt kursprogram publiceras i september.

 


Kursledare

anki_mattson

Anki Mattson har varit verksam som språkkonsult i snart 20 år, och undervisar och bearbetar texter. Hon är specialiserad på juridiskt språk och har bland annat granskat och bearbetat lagar och förordningar på Regeringskansliet, villkorstexter på försäkringsbolag och hos offentliga aktörer, samt föreskrifter på ett flertal myndigheter. Anki är medförfattare till böckerna Juristens skrivhandbok (2013) och Uppdrag textgranskning, en bok om att förbättra andras texter (2017).