Gruppförsäkringsseminariet

– mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar

 

Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurister, produktansvariga, förmedlare, kundtjänstansvariga, marknads- och kommunikationsavdelningar samt beställare. Seminariet lyfter praktiska frågor inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Vi kommer att fokusera på beställaren och den försäkrade, och göra utblickar mot kommande förändringar och utmaningar.

Seminarieformen innebär att vi kommer att ge stort utrymme för frågor och diskussioner. Moderator är Bo-Göran Jansson, försäkringsjurist, tidigare Skandia.
 

Programpunkter


Vanliga missförstånd hos beställaren

Fördelar, nackdelar och vanliga missförstånd när det gäller gruppförsäkringslösningar. Vad är det för skillnad mellan en individuell riskbedömning och gruppriskbedömning? Vad menas med väsentliga undantag? Vad gör man om man vill byta försäkringsgivare?

Den försäkrades perspektiv

Hur kan vi använda olika portallösningar för att öka kundnyttan och underlätta för användaren? Hur skapar vi ett mervärde?

Förmedlarperspektivet

  • Hur ser rollfördelningen försäkringsmäklare kontra försäkringsgivare ut?
  • När blir arbetsgivaren även förmedlare? Var går den juridiska gränsen?

IDD – vad händer nu?

Vad kommer att gälla runt IDD-reglerna och vilken påverkan kommer de att ha på gruppförsäkringslösningarna?

Framtiden för förmånsbeskattad sjukvårdsförsäkring?

  • Nya lösningar inom sjukförsäkring – ökad flexibilitet för individen
  • Kan man ställa olika krav på olika typer av produkter?
  • Fördomar och fakta

Utmaningar och olika vägval för gruppförsäkringslösningar - ett omvärldsperspektiv

  • För- och nackdelar?
  • Överförsäkring?
  • Byte av arbetsgivare oftare nu än förut – hur påverkar det?
  • Individlösningar istället för kollektiva lösningar


Vanliga frågor och missförstånd hos den försäkrade

Vilka frågor är vanligast hos den försäkrade?

 

Fullständigt schema med tider och föreläsare publiceras i mitten av augusti.


Har du frågor? Kontakta mig.


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97