Ekonomi- och skatteseminariet | Svenska Försäkringsföreningen

Ekonomi- och skatteseminariet

– status efter implementeringen av nya regelverk

Ett seminarium som vänder sig till dig som arbetar som ekonom, controller eller som aktuarie inom försäkringsbranschen. 
Seminariet syftar till att lyfta relevanta frågeställningar inom ekonomi & skatteområdet och få dem belysta ur olika synvinklar. Vi kommer att göra utblickar mot regelverksförändringar och de utmaningar som dessa innebär för försäkringsbranschen.

09.00 – 09.10
Inledning av moderator
Henrik Sandberg, CFO, Länsförsäkringar Stockholm

09.10 – 09.45
Hur förändras ekonomin framöver och vilka trender kan vi se?
Hur förändras och utvecklas finanskartan framöver? Vilka är de stora utmaningarna? Ränte- och inflationsförväntningarna framöver.
Jonas Söderberg, ekonom, Svensk Försäkring

09.50 – 10.45
Tjänstepensionsregleringen IORP 2
Hur ser lagrådsremissen ut? Hur påverkas livbolagen?
Magnus Dahlgren, advokat partner/grundare Dahlgren & Partners


10.45 – 11.00
Paus


11.00 – 12.00
IFRS 17 
Global
EU
Sverige
Hur ser det ut mellan dessa? Likheter och skillnader?


12.00 – 13.00
Lunch


13.00 – 14.00
Pensionsöverenskommelsen
Grundskyddet ska förbättras, förslag på ändrade avdragsregler och ändrad pensionsålder gällande tjänstepension
Ole Settergren, Chef Analysenheten, Pensionsmyndigheten


14.00 – 14.30
Paus14.30 – 15.30
Hållbarhetsredovisning
Hur görs årsredovisning med hållbarhetstema? Skiljer det mellan bolagen?

15.30 – 16.00
Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97