Sjuk- och olycksfallsseminariet

Alla drabbas någon gång i livet av sjukdom eller skada, och lyckligtvis är det mesta övergående och låter oss återgår till ett normalt liv. Men några får en diagnos eller permanent skada som förändrar livet. Under seminariet granskas utvecklingen inom cancervården och de metoder för att upptäcka avvikelser i tid. Ni kommer även få ta del av vardagen för en person med någon form av neuropsykiatrisk funktionssnedsättning.

Ett spännande program är under framtagning och kommer att publiceras inom kort.