SFF Årsmöte + Föreläsning av pristagaren av SFF Årliga pris

En kväll fylld av inspiration om hur försäkringsbranschen bidrar till ett tryggare samhälle


Svenska Försäkringsföreningens årsmöte är en möjlighet att nätverka och mingla med festkänsla för dig i försäkringsbranschen. Vi kommer att ta tempen på hur branschen arbetar med trygghetsfrågor och inte minst presentera årets pristagare av SFF Årliga pris! Dessutom - hör hur årets pristagare, stiftelsen Idéer för livet, arbetar och låt dig inspireras och imponeras av deras arbete.

Varmt välkommen!


Svenska Försäkringsföreningens årsmötesförhandlingar


17.10

Registrering och kaffe


17.30 – 18.00

SFF Årsmötesförhandlingar:

Agenda
§ 6 Verksamhetsberättelse
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Årsredovisning Svenska Försäkringsföreningen
§ 9 Årsredovisning för:
- Förvaltningen av Svenska Försäkringsföreningens långfristiga värdepappersinnehav, (sammanställning, ej årsredovisning)
- Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubensson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg
- Stiftelsen Skandiadonationen
- Stiftelsen Arbetsgivarnas Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolags donationsfond (AÖO-fonden)
- Stiftelsens fond till minne av Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolaget Land- och Sjö
 


Öppen inspirationsföreläsning


"Försäkringsbranschens bidrag till ett tryggare och mer hållbart samhälle"


18.00 – 18.30

Mottagning och mingel med kaffe och fralla


18.30 – 18.45

Inledning


18.45 – 19.30 

Prisutdelning av SFF Årliga pris 

Årets pris går till stiftelsen Idéer för livet - klicka här för att läsa motiveringen!


Föredrag av årets pristagare, stiftelsen Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer har sedan 1987 arbetat med forskning och förebyggande insatser för barn och unga i syfte att bidra till ett tryggare samhälle med ökad hälsa och välmående. Stiftelsens modeller för att beräkna effekten och ekonomiska värdet av sociala insatser har fått stort genomslag och mer än 130 kommuner i Sverige och Danmark använder Idéer för livets modeller.  Utgångspunkten är försäkringslogikens insikter om att förebyggande investeringar är mer lönsamt, både mänskligt och ekonomiskt, än att bara reaktivt hantera problem såsom psykisk ohälsa, sjukskrivning, missbruk och bidragsberoende. I takt med att intresset ökar för social hållbarhet får allt fler upp ögonen för vikten av att kunna utvärdera insatsers effekter. Vad blir skillnaden om sociala insatser ses som en investering i hälsa istället för en kostnad för ohälsa? Vilka satsningar ger en positiv mänsklig effekt och till vilket ekonomiskt värde? Vad kan stiftelsens erfarenheter tillföra utvecklingen av ”social bonds” och det ökade intresset av evidensbaserad metodik, fakta och siffror för effekt och värdeskapande inom social hållbarhet?

Läs mer om stiftelsen Idéer för livet här!

19.30  

Festligt mingel

Möjlighet att nätverka och skapa nya kontakter. Det bjuds på förtäring och mousserande dryck.